Gerelateerde informatie

Grootschalige infrastructurele werken op het land en op het water zijn bij ons in goede handen. Als geïntegreerde multi-specialist zijn we onderscheidend in complexe werken die te maken hebben met ontwerp, aanleg en onderhoud van wegen, havens en waterwegen en de bescherming van kusten en oevers.

Projecten Infrastructuur

Projecten Rivieren & Dijken

Projecten Kust & Zeehavens

Segment 3 Kust & Zeehavens

Nederland moet beschermd worden tegen water. We helpen ons land in de strijd tegen het water. Boskalis Nederland is specialist in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van zeeweringen en strandsuppleties. Mooie voorbeelden hiervan zijn de projecten Kustversterking Delfland, Zandmotor en Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Een belangrijk onderdeel in de realisatie van deze projecten is het bouwen voor, en met, de natuur. Kundige mensen en modern geavanceerd materieel zorgen voor een efficiënte uitvoering.

Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Tientallen jaren ervaring

Boskalis Nederland is specialist in het onderhouden en ontwikkelen van havens en waterwegen. We hebben tientallen jaren ervaring met het nautisch op diepte houden van belangrijke vaarroutes in de haven van Rotterdam.  Met de uitbreiding van Maasvlakte 2 hebben we zelfs 700 hectare nieuw haventerrein inclusief havenbekkens gecreëerd.

Optimale kust- en oeververdediging

Boskalis Nederland verzorgt de meest optimale kust- en oeververdediging. We leggen golfbrekers, pieren en dammen aan. We bouwen constructies zoals kademuren, terminals en ligplaatsen.

We creëren nieuwe natuur of geven de natuur de ruimte. Zoals bij de aanleg van de Zandmotor waar het zand op duurzame en natuurlijke wijze langs de kust wordt verspreid en binnen het project Hondsbossche en Pettemer Zeewering waar een panoramaduin en strandlagune worden aangelegd.