Gerelateerde informatie

Grootschalige infrastructurele werken op het land en op het water zijn bij ons in goede handen. Als geïntegreerde multi-specialist zijn we onderscheidend in complexe werken die te maken hebben met ontwerp, aanleg en onderhoud van wegen, havens en waterwegen en de bescherming van kusten en oevers.

Projecten Infrastructuur

Projecten Rivieren & Dijken

Projecten Kust & Zeehavens

Algemeen

Uniek aan Boskalis Nederland is dat we werken op land én op water, van ontwerp en aanleg  tot onderhoud.

Onze brede expertise is te verdelen in drie segmenten:
1 Infrastructuur
2 Rivieren & Dijken
3 Kust & Zeehavens

Onze belangrijkste activiteiten zijn:

  • aanleg en onderhoud infrastructuur
  • baggeren
  • grondverzet
  • aanleg en onderhoud van havens
  • landaanwinning
  • kustbescherming
  • bouwrijp maken van grond
Prins der Nederlanden