Onze verhalen

Geselecteerde filters:
Wij hebben altijd een innovatieve en duurzame oplossing

Op afstand meten = nauwkeurig, snel én veiliger

Meten en de expertise van onze surveymedewerkers daarin spelen een belangrijke rol in de uitvoering in dijkenprojecten. Maar lopen op stortsteen voor metingen brengt risico’s met zich mee. Een toolbox over veiligheid was de aanleiding om na te denken over verbetering waarna innovaties bedacht. Op project Markermeerdijken worden nu land- en omgevingsdata op afstand verzameld via drones en scans. Samen met een onafhankelijk bedrijf zijn enkele proeven opgestart om aan te tonen dat de meetnauwkeurigheid met een drone net zo nauwkeurig is en deze bleek zelfs nauwkeuriger. Ook de scanauto wordt ingezet. Het is veiliger en geeft neen veel beter beeld. De scanner op de auto scant een 3D puntenwolk in. Hij meet bovendien alles. Zelfs de zakbakens kunnen worden mee gescand. Met als grote plus dat de medewerkers van Survey nagenoeg niet meer komen op golfbrekers, strekdammen en depots om meetpunten te kunnen bereiken.

Lees meer
We houden Nederland veilig

Eerste mijlpaal versterking Markermeerdijken

De eerste mijlpaal van de versterking van de Markermeerdijken is een feit: op maandag 15 maart is de nieuwe inlaat bij gemaal Westerkogge in Scharwoude in gebruik genomen en door de Alliantie Markermeerdijken (HHNK, Boskalis en VolkerWessels) overgedragen aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De nieuwe inlaat is het eerste tastbare object dat HHNK als opdrachtgever van de dijkversterking weer in eigen beheer krijgt vanuit dit project. Veertien kunstwerken Als onderdeel van de dijkversterking moet de Alliantie langs het traject tussen Hoorn en Amsterdam veertien kunstwerken (de civieltechnische term voor bouwwerk) aanleggen dan wel vervangen. De aanleg van een nieuwe inlaat bij gemaal Westerkogge is er daar één van. Een inlaat wordt gebruikt om in droge tijden water vanuit het Markermeer in de achterliggende polder te laten. Oeverdijk De nieuwe inlaat vervangt de oude inlaat bij gemaal De Hulk. De oude inlaat verliest zijn functie omdat de Alliantie in module 3 (Grote Waal en De Hulk) een oeverdijk aanlegt vóór de bestaande monumentale dijk. Hierdoor is er geen toevoer van water uit het Markermeer naar de inlaat bij gemaal De Hulk meer mogelijk. De nieuwe inlaat ligt direct tegen gemaal Westerkogge, waar de oeverdijk een klein stukje wordt onderbroken. De bouw van de nieuwe inlaat begon in april 2020 en duurde tot januari 2021. Om de inlaat te kunnen maken is met damwanden een tijdelijke bouwkuip aangelegd. Pompinstallatie Het bijkomende voordeel van de inlaat, die dwars door de dijk loopt, is dat deze gebruikt kan worden als tijdelijk pompinstallatie als er bijvoorbeeld onderhoud aan het gemaal gepleegd wordt en het gemaal dus even niet gebruikt kan worden. Er hoeven dan geen tijdelijke leidingen over de weg aangebracht te worden. Via de inlaat kan 70 m3 water per minuut ingelaten worden. Als hij als tijdelijke pompinstallatie gebruikt wordt, kan door de leiding 165 m3 per minuut verpompt worden vanuit de polder naar het Markermeer. De nieuwe inlaat heeft tevens een vispassage. Deze zorgt ervoor dat vissen op een veilige manier vanuit het Markermeer het binnenwater kunnen bereiken, en andersom. Overgedragen Inmiddels is de oeverdijk zover gevorderd dat de oude inlaat bij gemaal De Hulk buiten gebruik is. De nieuwe inlaat is op 15 maart door de Alliantie Markermeerdijken overgedragen aan HHNK. Voor de ingebruikname is het systeem uitgebreid getest en goed bevonden. Op dit moment wordt er rond het gemaal nog wel gewerkt. De laatste werkzaamheden aan het gemaal staan gepland ná het afronden van alle dijkversterkingswerkzaamheden in module 3.  Animatievideo De animatievideo laat stap voor stap zien hoe de werkzaamheden bij gemaal Westerkogge zijn uitgevoerd: Lees meer over het project Markermeerdijken en bekijk de video's van de werkzaamheden. Op de foto: Alliantiemanager Reijer Baas (rechts) overhandigt de sleutel aan Rob Veenman, dagelijks bestuurder van HHNK.

Lees meer
Wij hebben altijd een innovatieve en duurzame oplossing

Virtueel plannen heeft de toekomst

Om optimaal samen te werken met onze opdrachtgever maakt Boskalis Nederland volop gebruik van innovatieve tools. Zoals een ingenieuze virtueel planner. Complexe projecten vragen om veel afstemming, vertelt Olaf Zomers, coördinator Planning. "Het is belangrijk dat ons hele team en dat van de opdrachtgever de actuele planning op het netvlies heeft. Met virtueel plannen kan dat", vertelt Olaf Zomers, coördinator Planning. Meerkosten en stress voorkomen "Complexe projecten vragen om optimale afstemming. Tussen opdrachtgever en projectteam en tussen verschillende bouwdisciplines. De planner is dan de spin in het web die alle activiteiten, partners en belangen in een logische volgorde plaatst. Met een sluitende planning voorkomt hij veel stress en meerkosten. Moderne planningssoftware zorgt voor het beste resultaat." Stap voor stap In de virtuele planning is alle informatie vertaald in een aantrekkelijk filmpje. Olaf: “Je ziet vanuit verschillende hoeken hoe een project stap voor stap wordt opgebouwd. Per moment zie je welke mensen en welk materieel worden ingezet. Het projectteam weet exact wat er te doen is. Daarnaast doet het overzicht dienst als een geweldig onderdeel van presentaties aan de opdrachtgever. Je kunt verschillende scenario’s tonen en zo afwegingen bij keuzes illustreren.”

Lees meer
We passen de kaart van Nederland aan

Hypermodern meten met drone

Voor grondmetingen gebruikt Boskalis Nederland sinds kort een eigen drone. Klaar voor lancering Boskalis Nederland schafte de drone aan om ontoegankelijke gebieden, zoals de Marker Wadden, makkelijker te meten. De drone vliegt op 85 tot 120 meter hoogte en kan per dag ruim 2 kilometer terrein in kaart brengen. Onze officieel opgeleide dronepiloot Michiel Klomp bouwt met een surveyor op locatie de drone op en voert het vluchtplan in. Automatisch meten Als het vluchtplan klaar is, ‘gooit’ de surveyor het onbemande vliegtuigje de lucht in. Michiel staat met de afstandsbediening klaar om in te grijpen. Eenmaal in de lucht werkt de drone volautomatisch. Michiel: “Hij meet hoogtes en afstanden en maakt uitstekende luchtfoto’s. De drone stuurt zijn data aan het eind van de vlucht zelf naar onze laptop. De foto’s staan op de SD-kaart, die in het interieur van het drone zit.” Bonusfoto Als het vliegtuigje is geland, begint het rekenen met de metingen. “Eén uur vliegen is twee uur rekenen”, vertelt Michiel. “Als bijproduct levert de drone een mooie, grote gebiedsfoto. Opdrachtgevers zijn daar heel blij mee!”

Lees meer
Wij hebben altijd een innovatieve en duurzame oplossing

Risico’s in kaart met nieuwe app


Bij elke tender of project brengt Boskalis Nederland kansen en risico’s in kaart. Betrokken teams hingen de resultaten van risicosessies voorheen letterlijk op papier aan de muur. “Nu gebruiken we hiervoor een app”, vertelt Robert Jansen, coördinator van de vakgroep Kans- & Risicomanagement. “De app heeft vijf belangrijke voordelen boven de oude methode.” 1. Meer betrokkenheid “Alle deelnemers geven online hun mening over hoe groot ze risico’s en kansen achten. De kans is hiermee kleiner dat steeds dezelfde mensen aan het woord zijn.” 2. Actueel inzicht in data “De app telt de meningen van alle aanwezigen bij de risicosessie en geeft het resultaat direct overzichtelijk weer in een kleurrijke grafiek. De app kan ook de verschillen voor en na beheersmaatregelen aantonen.” 3. Efficiënt en risicobewust “Aan de hand van de grafiek kunnen deelnemers aan de sessie meteen gericht discussiëren over de uitkomst. Bij (grote) afwijkingen wordt zo sneller duidelijk wat nu écht het risico is. Zo groeit het risicobewustzijn onder deelnemers.” 4. Snel “Na afloop van de risicosessie zijn gegevens direct beschikbaar voor verdere toepassing.” 5. Digitale integratie “We kunnen de app koppelen aan andere digitale hulpmiddelen. Zo kan de app binnenkort communiceren met software die Boskalis Nederland gebruikt om de voortgang van (bouw)projecten te meten.”

Lees meer
We houden Nederland veilig

Op naar een veilig Groningen


Een 11,7 km lange dijk, een stadsstrand inclusief boulevard, een fietspad over de dijk. In Groningen combineren ze de dijkversterking tussen Eemshaven en Delfzijl met nieuwe recreatiemogelijkheden, vertelt projectmanager Gertjan Timmers. Recreatie op de dijk Boskalis Nederland werkte aan de versterking van de 11,7 km lange Groningse dijk. Daarnaast maakten we het dijkgebied aantrekkelijker met onder andere: een stadsstrand met een boulevard, ‘Marconi’, een fietspad over de dijk: ‘Kiek over de Diek’. De Gemeente Delfzijl en provincie Groningen financierden naast deze initiatieven gericht op recreatie ook enkele innovatieve duurzame projecten, zoals: een palenbos getijdepoelen onder de naam ‘Rijke Dijk’ een dubbele dijk met daartussen 37 hectare grond voor zilte teelt. Dialoog Opdrachtgever waterschap Noorderzijlvest gaf met een UAV-GC contract Boskalis Nederland veel verantwoordelijkheid. Projectmanager Gertjan Timmers: “In samenspraak met de opdrachtgever en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hebben we afspraken gemaakt over ontwerp, planning en het contract. Die uitgebreide dialoog leidde tot een effectieve en prettige samenwerking.” Lage waterstand De uitvoering stelde het team voor uitdagingen. Door de lage waterstand van de rivieren was het moeilijk – soms zelfs onmogelijk – de benodigde klei aan te voeren. Gertjan: “Het is altijd fantastisch om te zien hoe gedreven mijn collega’s zijn om tot oplossingen te komen. Die inzet en collegialiteit was voor mij reden om na een uitstapje naar een andere werkgever terug te komen naar Boskalis Nederland!” Nieuwsgierig naar (de recreatiemogelijkheden op) de nieuwe dijk? Beleef de nieuwe dijk online

Lees meer
Back to top