Geselecteerde filters:
Wij hebben altijd een innovatieve en duurzame oplossing

Eerste elektrische cutter/profielzuiger in gebruik genomen

Boskalis Nederland beschikt vanaf nu over een eigen volledig elektrische cutter/profielzuiger. De BOKA E-Dredge 1 kan het werk verrichten met behulp van walstroom en is daarmee emissievrij. Momenteel maakt ze haar eerste meters in Oosterhout als profielzuiger voor de zandwinning. Daar gaan we de komende tien jaar zand winnen uit de zandwinplas 'Put van Caron'. Het mooie van deze zuiger is dat ze eenvoudig om te bouwen is van cutterzuiger naar profielzuiger en andersom; daardoor is ze multifunctioneel inzetbaar. Daarnaast is de BOKA E-Dredge 1 eenvoudig te transporteren en kan dus gedurende het jaar op meerdere projecten wordt ingezet. Bekijk de video Wij zijn duurzaam! Voor Boskalis Nederland betekent duurzaamheid dat circulariteit, leefbaarheid en energie in onze projecten en bedrijfsvoering in balans zijn. Opereren zonder uitstoot, daar willen we naartoe. Met ons streven naar een emissieloze bouwplaats lopen we voorop. Zo investeerden we al in elektrische kranen, graafmachines en asfaltverwerkingsmachines om in te zetten op onze projecten. Wij dragen bij aan de duurzame ambities van opdrachtgevers door innovatief, efficiënter en slimmer te werken.

Lees meer
News

Leerruimte Onderhoudsbagger- werk Perceel 3 actief

Het project Onderhoudsbaggerwerk Maasmond en Maasgeul in de Rotterdamse haven (Perceel 3) heeft recent een mijlpaal behaald. Boskalis Nederland heeft als onderdeel van het meerjarig onderhoudscontract gezamenlijk een Leerruimte ingericht. Samen met Rijkswaterstaat, Port of Rotterdam en Deltares ontwikkelen we innovaties die bijdragen aan onze gezamenlijke ambitie. Onze gezamenlijk ambitie als Leerteam is verduurzaming van de baggerwerkzaamheden zonder de kosteneffectiviteit uit het oog te verliezen. Daarmee zien we deze Leerruimte als kans om onze lange termijn bedrijfsambities concreet te maken. Efficiënt "De leerruimte geeft ons als opdrachtnemer de gelegenheid om de contractuele vastgestelde werkmethode baggeren met een sleephopperzuiger te optimaliseren met andere werkmethodes en/of baggerwerktuigen, zodat het werk zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd", zegt Dirk Bogaard, Projectmanager op Perceel 3. Driehoek Het uitgangsprincipe van een Leerruimte is samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en partnerschap in de driehoek van overheid, bedrijfsleven en kennisinstelling. Dit betekent dat in plaats van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, de partijen gezamenlijk innovaties doorontwikkelen tot een toepassingsmogelijkheid in de praktijk. Plan van Aanpak Bennie van den Hazel, Innovatiemanager vult aan: "Om te komen tot een Plan van Aanpak voor deze Leerruimte hebben we elkaars risico's en belangen richting de toekomst beter leren begrijpen en respecteren. Tegelijkertijd hebben we intern met onze corporate afdelingen Research & Development, DTED Dredging en Hydronamic de belangen en onderzoeksvragen rondom duurzame baggertechnieken in kaart gebracht. Het Plan van Aanpak onderstreept de drive om samen te werken én onze gezamenlijke ambitie waar te maken. Dit geeft de ruimte om testen en proeven te doen in het werk."

Lees meer
We maken nieuwe natuur

Herstel Hooge Platen Westerschelde

Boskalis Nederland levert eerste broedgebied op in kader van zeven eilandenplan Ongestoord broeden op kale eilanden die nét niet onder water verdwijnen. Dat is wat opdrachtgever provincie Zeeland haar kustbroedvogels biedt met de op 15 november 2022 opgeleverde vernieuwde Hooge Platen. “Een klein project in Boskalistermen, maar allesbehalve alledaags”, aldus omgevingsmanager Dries Hof. De Hooge Platen is een slik- en zandplatencomplex in de Westerschelde dat bij vloed bijna volledig onder water verdwijnt. Hof: “Dit herstelproject omvat twee zandsuppletiewerken middenin een Natura 2000-gebied. ‘De Bol’ aan de westzijde van de zandplaat stak al boven het water uit. Een nieuwe banaanvormige laag van 80.000 kuub zand gaat het eiland de komende jaren onderhouden als een soort zandmotor. De ‘Hooge Springer’ aan de andere kant van de plaat, hoogden we met 95.000 kuub zand op tot een pannenkoekvormig eiland, bedekt met 5.000 kuub schelpen. Niet alleen kustbroedvogels, maar ook andere dieren zoals zeehonden profiteren mee van deze nieuwe rustplaats.” Hergebruik lokaal baggerzand Over de herkomst van het materiaal waren alle partijen het eens: hoe minder vaarkilometers, hoe beter. Het kwam goed uit dat Boskalis dit jaar verantwoordelijk was voor het jaarlijkse onderhoudswerk aan de Sardijngeul bij Vlissingen, in opdracht van Rijkswaterstaat. De twee projecten combineren was meer dan logisch. “Als Rijkswaterstaat willen we er alles aan doen om de uitstoot van onze activiteiten zo laag mogelijk te houden”, zegt Tijmen Fongers, omgevingsmanager en medeverantwoordelijk voor de zoute baggerwerken van Rijkswaterstaat. “We stonden dus meteen achter het idee van Boskalis om het gebaggerde zand uit de Sardijngeul te hergebruiken voor deze herstelmaatregel onder het Natura 2000-plan. Dat we hiervoor wat moesten schuiven in onze onderhoudsplanning hadden we er graag voor over. Met onze beheerder hebben we gekeken naar het gevolg van later baggeren op de nautische veiligheid en de beschikbare hoeveelheden zand in de Sardijngeul. Onder de streep betekende deze oplossing voor zowel Rijkswaterstaat als het project Hooge Platen minder kosten en minder uitstoot, win-win dus.” Zeven Eilandenplan “Zeeland was ooit een dynamisch eilandengebied”, legt Wannes Castelijns, hoofd ecologie, landschap en erfgoed bij Het Zeeuwse Landschap uit. “Kustbroedvogels zoals de dwergstern en de grote stern hadden toen nog alle ruimte om veilig te broeden op de scheidslijn tussen het natte en het droge. Intussen zijn alle Zeeuwse eilanden met elkaar verbonden, de stranden druk met recreanten en de kustgebieden dichtbebouwd. Verbinding met het vaste land betekende de introductie van de vos en andere predatoren. Kortom, succesvolle voortplanting van deze vogels is nu steeds afhankelijker van de creatie van geschikte broedplaatsen zoals op de Hooge Platen.” Het werk aan de Hooge Platen maakt deel uit van het Zeven Eilandenplan. In dit plan – opgesteld door Het Zeeuwse Landschap en provincie Zeeland – worden zeven locaties in de Ooster- en Westerschelde aangewezen waar potentiële broedeilanden kunnen worden gecreëerd. “De projectlocaties op de Hooge Platen zijn daar de eerste twee van en zien we als een pilot”, zegt Castelijns. “Bij bewezen succes willen we verder kijken naar de andere locaties.” Het Zeven Eilandenplan is naast een kleine Europese subsidie grotendeels gefinancierd door provincie Zeeland. Gedeputeerde Anita Pijpelink geeft aan waarom: “De biodiversiteit staat onder druk, ook in onze provincie. We moeten zuinig zijn op wat we hebben en extra (robuuste) natuur ontwikkelen. Het opspuiten van de Hooge Platen is een van de grootste projecten in zijn soort van de afgelopen tien jaar.” Uitvoeringsvrijheid in kwetsbaar gebied Hoewel de uitvoering slechts 17 dagen in beslag nam, ging er een lang traject aan vooraf. Technologisch instituut Deltares ontfermde zich over de grote lijnen van het ontwerp. Vervolgens nam provincie Zeeland ingenieursbureau Arcadis in de arm om het ontwerp te specificeren en te vertalen naar een werkbaar contract. Onder andere morfoloog Jelmer Cleveringa en projectmanager Jorrit van Zanden werkten twee jaar hard om de opdracht op de markt te krijgen. Alleen al het regelen van de set met vereiste vergunningen en toestemmingen was een hele opgave. Niets is doorsnee, in een gebied met zulke hoge natuurwaarden.” Cleveringa: “We hebben vanaf het begin geprobeerd om de complexiteit van de uitvoering én het gebied goed te begrijpen. Enerzijds wilden we de aannemer voldoende speelruimte geven om het werk uit te voeren, anderzijds moesten we heel duidelijk zijn over de risico’s en beperkingen die komen kijken bij werken in dit Natura 2000-gebied.” Van Zanden: “Gesprekken met lokale deskundigen waren essentieel om gevoel te krijgen bij de omgeving en materie. Die gesprekken waren onder meer doorslaggevend bij onze keuze om de Hooge Springer te bedekken met een laag schelpen. Die bleken essentieel voor een goed broedhabitat én ideaal om verstuiving tegen te gaan.” Van Zanden benadrukt dat de ruimte voor deskundigheid en ervaring in het contract op professionele wijze is ingevuld door Boskalis Nederland. “Ondanks de complexiteit hebben ze het werk zeer deskundig en vlot uitgevoerd.” Toegewijd beheer Waar Boskalis zich intussen heeft teruggetrokken van de Hooge Platen, is het werk voor Het Zeeuwse Landschap pas net echt begonnen, benadrukt Castelijns. “De verdere uitvoering van het Zeven Eilandenplan is afhankelijk van het succes van deze pilot. Naast het monitoren van de vogelstanden gaan we ons actief inzetten om de Hooge Platen te beschermen tegen recreanten. Dat doen we met bebording en zelfs door op drukke dagen met een boot de wacht te houden. Zo geven we de natuur de ruimte die ze verdient.”

Lees meer
We passen de kaart van Nederland aan

Hypermodern meten met drone

Voor grondmetingen gebruikt Boskalis Nederland sinds kort een eigen drone. Klaar voor lancering Boskalis Nederland schafte de drone aan om ontoegankelijke gebieden, zoals de Marker Wadden, makkelijker te meten. De drone vliegt op 85 tot 120 meter hoogte en kan per dag ruim 2 kilometer terrein in kaart brengen. Onze officieel opgeleide dronepiloot Michiel Klomp bouwt met een surveyor op locatie de drone op en voert het vluchtplan in. Automatisch meten Als het vluchtplan klaar is, ‘gooit’ de surveyor het onbemande vliegtuigje de lucht in. Michiel staat met de afstandsbediening klaar om in te grijpen. Eenmaal in de lucht werkt de drone volautomatisch. Michiel: “Hij meet hoogtes en afstanden en maakt uitstekende luchtfoto’s. De drone stuurt zijn data aan het eind van de vlucht zelf naar onze laptop. De foto’s staan op de SD-kaart, die in het interieur van het drone zit.” Bonusfoto Als het vliegtuigje is geland, begint het rekenen met de metingen. “Eén uur vliegen is twee uur rekenen”, vertelt Michiel. “Als bijproduct levert de drone een mooie, grote gebiedsfoto. Opdrachtgevers zijn daar heel blij mee!”

Lees meer
Wij hebben altijd een innovatieve en duurzame oplossing

Risico’s in kaart met nieuwe app


Bij elke tender of project brengt Boskalis Nederland kansen en risico’s in kaart. Betrokken teams hingen de resultaten van risicosessies voorheen letterlijk op papier aan de muur. “Nu gebruiken we hiervoor een app”, vertelt Robert Jansen, coördinator van de vakgroep Kans- & Risicomanagement. “De app heeft vijf belangrijke voordelen boven de oude methode.” 1. Meer betrokkenheid “Alle deelnemers geven online hun mening over hoe groot ze risico’s en kansen achten. De kans is hiermee kleiner dat steeds dezelfde mensen aan het woord zijn.” 2. Actueel inzicht in data “De app telt de meningen van alle aanwezigen bij de risicosessie en geeft het resultaat direct overzichtelijk weer in een kleurrijke grafiek. De app kan ook de verschillen voor en na beheersmaatregelen aantonen.” 3. Efficiënt en risicobewust “Aan de hand van de grafiek kunnen deelnemers aan de sessie meteen gericht discussiëren over de uitkomst. Bij (grote) afwijkingen wordt zo sneller duidelijk wat nu écht het risico is. Zo groeit het risicobewustzijn onder deelnemers.” 4. Snel “Na afloop van de risicosessie zijn gegevens direct beschikbaar voor verdere toepassing.” 5. Digitale integratie “We kunnen de app koppelen aan andere digitale hulpmiddelen. Zo kan de app binnenkort communiceren met software die Boskalis Nederland gebruikt om de voortgang van (bouw)projecten te meten.”

Lees meer
We maken nieuwe natuur

Nieuw land maken: IJburg

Boskalis Nederland levert in 2020 een nieuw kunstmatig eiland op in het IJmeer. Vijf vragen aan projectmanager Strandeiland IJburg Marcel ter Wengel die met zijn team dit nieuwe stukje Amsterdam aanlegt. Waar dient Strandeiland IJburg voor? “Amsterdam IJburg is vol. Strandeiland IJburg biedt nieuwe ruimte voor wonen en recreatie.” Hoe maakt Boskalis Nederland nieuw land? “Onze schepen voeren zand aan uit het Markermeer en het IJsselmeer. We brengen steeds een halve meter zand aan en laten dat even rusten. Na circa vijftien lagen komt het zand boven het water uit. De grond is in het begin nog erg vochtig en kan in een paar jaar tijd nog zo’n drie meter zakken. Om dit proces te versnellen, halen we het water uit het zand met een speciale methode naar boven. De voorbereidingen voor huizenbouw, zoals de aanleg van riolering en wegen, kan zo al snel beginnen.” Waarom is dit typisch een klus voor Boskalis Nederland? Boskalis Nederland heeft veel ervaring met het maken van nieuw land. Drie mooie voorbeelden zijn Maasvlakte II , het herstel van het bijna weggespoelde Griend en de aanleg van MarkerWadden, de eilandengroep in het Markermeer. In Amsterdam legden we 22 hectare nieuw land aan voor het centrumeiland van IJburg. Dat deden we met zand uit de directe omgeving. Wat is de uitdaging van werken in dichtbevolkt Amsterdam? “Vooral bezoekers van buitenaf weten vaak niet dat er werkzaamheden plaatsvinden. Surfers, kajakkers en andere (onervaren) waterrecreanten kennen de betekenis van onze boeien en borden niet. En je kunt niet zien wat er onder water gebeurt. Om onveilige situaties en vertraging van het project te voorkomen, hebben we een patrouilleboot ingehuurd die recreanten in de gaten houdt.” Wat voor duurzame keuzes maakt Boskalis Nederland voor project Strandeiland IJburg? “Ook op dit project gaan we milieubewust te werk. Enkele van de grote binnenvaartschepen en baggerwerktuigen die we inzetten zijn verbouwd zodat de uitstoot van stikstof tot 90 procent is verminderd. Ook door biobrandstof te gebruiken beperken we de CO2-uitstoot. Het zijn dure maatregelen, maar het zijn investeringen in de toekomst. Boskalis Nederland én de opdrachtgever worden blij van de milieuwinst.” Naast het kunstmatige eiland zal Boskalis ook een natuurgebied aanleggen van ruim 3 hectare bestaande uit een rietlandschap en een mosselbank. Door het natuurgebied reeds in deze fase aan te leggen kan de natuur zich eerder ontwikkelen Een kijkje nemen bij de aanleg van Strandeiland IJburg?

Lees meer
Back to top