Van huis uit is baggeren de kernactiviteit van Boskalis. We staan over de hele wereld bekend als pionier en expert. Ook in Nederland zijn we de vertrouwde partner voor projecten waarvan baggeren deel uitmaakt.

Baggeren is een vast onderdeel van veel verschillende soorten van onze projecten zoals:

  • het onderhouden van havens en vaargeulen, zoals in de Rotterdamse haven
  • landwinning, zoals op het bijzondere natuurproject Marker Wadden
  • kustbescherming, zoals in het project de Zandmotor
  • rivieroeverbescherming, zoals in het project Afferdense en Deestse waarden.

Met ons multidisciplinaire bedrijf zijn we in staat zijn grootschalige, complexe projecten uit te voeren.

Door te blijven focussen op kosten, onze innovatieve aanpak, uitgebreide vloot en specialistische kennis van milieuvriendelijke baggertechnieken blijven we onze toppositie in baggeren behouden.

Met respect voor de omgeving
Bij het baggeren houdt Boskalis Nederland op alle manieren rekening met de omgeving. Bovendien zijn onze projecten vaak waardevol voor de omgeving. Neem het project Hondsbossche en Pettemer Zeewering, waar we een lagune hebben gecreëerd en een stuk strand hebben aangelegd.

Hoe we het doen

Specialismen

Back to top