Feiten en cijfers

Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe

Periode
2014-2017

Locatie
Veessen Wapenveld

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

De IJssel moet bij hoog water de ruimte krijgen om overtollig water beter te verwerken. Om de rivier minder vaak buiten haar oevers te laten treden, biedt het gebied tussen Veessen en Wapenveld veel perspectief. De hoogwatergeul, met een breedte die varieert van 500 tot 1.500 meter, ontstaat door de aanleg van twee dijken van circa 8 kilometer lang tussen Veessen en Wapenveld.

De aanbesteding

Het Design & Construct project wordt uitgevoerd door de combinatie IJsselweide, bestaande uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. Combinatie IJsselweide had de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) en scoorde zeer goed op beperking van hinder, waarborgen van de veiligheid, proceskwaliteit en op prijs. Ook op de andere genoemde beoordelingscriteria scoorde de combinatie goed. Opdrachtgever voor het project is Waterschap Vallei en Veluwe . De betrokken partijen zijn onder meer  Provincie Gelderland en Overijssel, gemeente Heerde en Olst-Wijhe, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economie Landbouw & Innovatie en Rijkswaterstaat.

 

Tussen Veessen en Wapenveld komt een hoogwatergeul, die de IJssel extra armslag geeft. Bij extreem hoogwater kan de geul tot 45 procent van het IJsselwater afvoeren. We hoeven niet te graven: de hoogwatergeul ontstaat doordat we in het gebied twee dijken van elk bijna acht kilometer aan te leggen. We verwachten dat de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld slechts eens in een mensenleven water hoeft af te voeren. De rest van de tijd is het agrarisch gebied.


De geul zorgt ervoor dat de IJssel bij hoog water meer water kan afvoeren en dat de rivier niet buiten haar oevers treedt. Als de geul volloopt, zorgt dit voor een tijdelijke verlaging van het peil in de IJssel met 71 centimeter. Dit werkt door tot Deventer en zelfs tot Zutphen. Betere fietsverbindingen, nieuwe natuur en versterking van de agrarische structuur maken het gebied mooier en aantrekkelijker.
Om de hinder voor het gebied te beperken voeren we Ɣlle benodigde materialen, zoals machines, bestanddelen voor beton, asfalt, zand en klei per schip over de IJssel naar het gebied. Daardoor hoeven we de transportroutes vanaf de A50 niet te gebruiken. Daarnaast wordt het benodigde zand voor de kern van de dijken in het projectgebied vervoerd via hydraulisch transport (via buizen). Daardoor is er ook in het projectgebied zelf veel minder transport via vrachtwagens nodig, wat de verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden ten goede komt.

Planning

Eind 2014 gaat de eerste schop in de grond. Naar verwachting wordt het project medio 2017 opgeleverd.