Uiterwaardvergraving Deventer

Rivieren en Dijken
Locatie: Deventer, Nederland, EuropaBEKIJK PROJECT
typo3temp/pics/b33269b156.jpg

Uiterwaardvergraving Nederrijn

Rivieren en Dijken
Locatie: Rijn, IJssel, Waal, Nederrijn, Lek, Nederland, EuropaBEKIJK PROJECT
#Rijn, IJssel, Waal, Nederrijn, Lek op Boskalis Flickrstream
Terug naar project overzicht
typo3temp/pics/633fb5814e.jpg

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Rivieren en Dijken
Locatie: Veessen Wapenveld, Nederland, EuropaBEKIJK PROJECT
#Veessen Wapenveld op Boskalis Flickrstream
Terug naar project overzicht

Rivieren & Dijken

Grensmaas

Nederland (2008-2024)

Het project Grensmaas stelt het Maasland veilig voor overstromingen en herstelt het natuurlijk evenwicht in en rond de Grensmaas. De drie hoofddoelstellingen van het project zijn rivierbeveiliging,...

Markermeerdijken

Nederland (2016-2021)

In een bijzondere alliantiecontractvorm versterken het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier en Boskalis Nederland als samenwerkingspartners de Markermeerdijken. Doel is dat deze voor de komende...

Aanleg Marker Wadden

Nederland (2016-2020)

De aanleg van de eerste fase van de Marker Wadden is gegund aan Boskalis. Het project bestaat uit de realisatie van een eerste eiland met daaromheen een onderwaterlandschap.

IJsseldelta

Nederland (2014-2019)

Het project IJsseldelta maakt deel uit van het ruim dertig maatregelen tellende landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat tot doel heeft om het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen...

Dijkversterking in Kampereilanden

Nederland (2016-2018)

Waterschap Drents Overijsselse Delta en Boskalis Nederland werken als collega’s samen aan de dijkversterking in Kampereilanden. In een gelijkwaardig partnerschap bundelen we met de overheid onze...

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Nederland (2014-2017)

De IJssel moet bij hoog water de ruimte krijgen om overtollig water beter te verwerken. Om de rivier minder vaak buiten haar oevers te laten treden, biedt het gebied tussen Veessen en Wapenveld veel...

Verbreding Wilhelminakanaal

Nederland (2013-2016)

Rijkswaterstaat, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben het project verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal bij Tilburg gegund aan de combinatie van bouwbedrijven Boskalis...

Pilot Verticaal Zanddicht Geotextiel

Nederland (2015)

Delen van de dijk tussen Hagestein en Opheusden kampen met ‘piping’. Bij piping stroomt er bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland water onder de dijk door. Dat water kan...

Sanering Kanaal door Walcheren

Nederland (2014-2015)

Boskalis Nederland baggert het Kanaal door Walcheren, de Havens van Middelburg en Kanaal Oude Arne uit en verwijdert met koper vervuild slib uit het kanaal. De kopervervuiling komt van de voormalige...

Centrumeiland IJburg

Nederland (2014-2015)

Met het centrumeiland is een stap gezet in de verdere ontwikkeling van IJburg Amsterdam. Het eiland sluit aan op al bestaand land en bestaande infrastructuur. Voor het landmaken is gebruik gemaakt...

pagina 1 van 2:
1 | 2