Feiten en cijfers

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

Periode
2012-2014

Locatie
Noord-Holland Zuid en Noord-Brabant Oost

Aannemer
Boskalis Nederland

Variabele Onderhoudscontracten (VOC)

Het Variabel Onderhoudscontract (VOC) is een nieuwe contract- ofwel samenwerkingsvorm. Wie goed presteert, krijgt als beloning nog twee keer een jaar verlenging van het contract. Dat is kort gezegd het belangrijkste speerpunt binnen het contract.

Noord-Brabant Oost perceel 5

Opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft in 2012 twee percelen aan ons gegund waarop deze nieuwe contractvorm van toepassing is: asfaltonderhoud Noord-Holland Zuid perceel 3 en Noord-Brabant Oost perceel 5.

Rijkswaterstaat verstrekt jaarlijks een lijst met werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Op basis van die lijst en de tarieven zoals afgesproken bij de aanbesteding wordt een ‘WerkPakkettenVoorstel’ ingediend. Na acceptatie daarvan voeren wij de werkzaamheden uit. Inmiddels hebben we ook een aantal specials, waaronder de Wijkertunnel en de Schipholtunnel, uitgevoerd.

Werkzaamheden

  • LVO werkzaamheden (klein onderhoud asfalt);
  • GO werkzaamheden (groot onderhoud asfalt);
  • Werkzaamheden Kort TijdBestek (herstellen winterschades asfalt);
  • Onderhoud kunstwerken, zoals: betonreparaties, voegovergangen, geleiderail en Leuningen.

Planning

Het VOC-project is aangenomen in 2012 en is twee keer met een jaar verlengd.