De score op duurzaamheid speelde mee in de gunning voor het project Vredenburghlaan-zuidelijke randweg Waddinxveen. De werkzaamheden betreffen het ontwerpen en realiseren van een volledig nieuwe provinciale weg inclusief vier kunstwerken waaronder twee fietstunnels en twee VRI-geregelde kruisingen. De nieuwe Vredenburghlaan in Waddinxveen is inmiddels klaar en in april 2021 in gebruik genomen.

De score op duurzaamheid speelde mee in de gunning voor het project Vredenburghlaan-zuidelijke randweg Waddinxveen. De werkzaamheden betreffen het ontwerpen en realiseren van een volledig nieuwe provinciale weg inclusief vier kunstwerken waaronder twee fietstunnels en twee VRI-geregelde kruisingen. Samen met opdrachtgever Provincie Zuid-Holland zijn tijdens de bouw van de weg veel maatregelen getroffen zodat de hinder voor de omgeving zo klein mogelijk was. De weg ontlast het lokale wegennet en maakt de A12, A20 en het bedrijventerrein Glasparel+ beter bereikbaar. De nieuwe weg van ongeveer 2 km lang zorgt voor minder verkeer op de lokale wegen van Waddinxveen en maakt met de nog aan te leggen Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan onderdeel uit van de randweg Waddinxveen.

 

Gerelateerde projecten

Back to top