In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt Boskalis Nederland aan de versterking van de Texelse dijk langs de Waddenzee.

De ‘Combinatie Tessel’ bestaat uit Boskalis Nederland en VolkerWessels onderneming KWS.

Het project omvat het ontwerpen en realiseren (D&C) van de versterking voor 14 kilometer waddenzeedijk. Daarnaast is er de nieuwbouw van kunstwerken, waaronder drie gemalen. De werkzaamheden vinden plaats tussen 2016 en 2020. Er mag alleen buiten het toeristenseizoen worden gewerkt.

Gemalen
Grote delen van de Waddenzeedijk op Texel voldoen op dit moment niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Op verschillende plaatsen is de dijk niet hoog genoeg, onvoldoende stabiel en is de bekleding niet sterk genoeg. Om in de toekomst aan de eisen te kunnen voldoen is een versterking van de waterkering noodzakelijk. Ook vernieuwing van de gemalen De Schans, Dijkmanshuizen en Eijerland – die deel uitmaken van de primaire waterkering - hoort erbij.

Flora en fauna
Uitdaging in de uitvoering vormen ook de flora en fauna in het gebied. De veel voorkomende zeehonden mogen gedurende de zoogperiode geen last hebben van het werk, net als de trekvogels die hier hun broedgebied hebben. 

Gerelateerde projecten

Back to top