Rijkswaterstaat, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben het project verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal bij Tilburg gegund aan de combinatie van bouwbedrijven Boskalis en Heijmans.

Het project omvat het verbreden en verdiepen van het huidige kanaal (over circa 4 km), het bouwen van een nieuwe sluis (naast de huidige sluis III) en het slopen van sluis II. Heijmans neemt de bouw van de nieuwe sluis voor haar rekening, Boskalis voert de werkzaamheden aan het kanaal uit.

Economische bedrijvigheid

Het opwaarderen van het Wilhelminakanaal leidt tot een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water. Een breder en dieper Wilhelminakanaal schept ook kansen voor de Brabantse economie en het milieu. Vandaar dat de gemeente en de provincie medefinancier zijn van het werk en nauw betrokken zijn bij de uitvoering ervan.

Met de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal zijn de Tilburgse bedrijventerreinen zoals Vossenberg West straks bereikbaar voor grotere binnenvaartschepen, zogenaamde klasse IV-schepen met een beperkte diepgang. Eén klasse IV-schip kan evenveel vervoeren als 70 vrachtwagens.

Bouw sluis

De huidige sluizen II en III worden vervangen door één nieuwe sluis. Sluis II wordt verwijderd en de huidige sluis III, die een monumentale status heeft, blijft na buiten gebruikstelling gehandhaafd en behoudt een waterkerende functie.

Voordeel voor de scheepvaart is een afname van de reistijd met ca. 30 minuten. En de schaalvergroting van de schepen, waardoor meer lading kan worden vervoerd. In de nieuw te bouwen sluis III is een hoogteverschil van meer dan zeven meter. Bij de sluis wordt een vijzelturbine gerealiseerd om met dit waterverval energie op te wekken.

Verdiepen

Naast het verbreden van het kanaal, wordt ook een gedeelte verdiept: vanaf de instroom van de Donge tot de Dongense brug wordt het kanaal 3.60 meter diep.

Keermogelijkheid

Ten oosten van de te bouwen sluis III wordt een keermogelijkheid (zwaaikom) voor klasse IV-schepen gerealiseerd.

Gerelateerde projecten

Back to top