Boskalis Nederland heeft meegebouwd aan de verbreding van de N50 tussen Ramspol en Ens. Dit traject in de Noordoostpolder is een van de dertig verkeersknelpunten die Rijkswaterstaat versneld aanpakt via de Spoedaanpak. Veiligheid en betere doorstroming van het verkeer zijn het doel.

 

Uitgangspunten en doelstelling

Rijkswaterstaat liet de afgelopen jaren al de trajecten Kampen - Ramspol en Ens - Emmeloord aanpassen. Hier is de N50 omgebouwd tot autoweg met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Het gedeelte Ramspol - Ens ligt hiertussen.      

Ontwerp en uitvoering

Het traject Ramspol – Ens is ongeveer 250 meter verlegd in westelijke richting. Het is ook verbreed, van 2x1 naar 2x2 rijstroken. Een nieuwe ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Schokkerringweg, voorkomt dat kruisend verkeer moet remmen. Deze aansluiting, in de vorm van een half klaverblad, verhoogt zo de veiligheid.

De Ramspolbrug heeft plaats gemaakt voor een hogere en bredere brug. De 13 meter hoge en 34 meter brede brug hoeft minder vaak open. Sinds eind 2012 kan zodoende zowel vaarwegverkeer als wegverkeer beter doorstromen. Bijzonder is dat Rijkswaterstaat de energie opslaat die vrijkomt bij het afremmen van de beweegbare klep als de brug dichtgaat. Samen met de opbrengst van zonnecellen moet dat genoeg energie opleveren om de brug te openen. Een dergelijke energieneutrale brug is uniek in de wereld.

Wat doet Boskalis?

Boskalis heeft, in samenwerking met KWS, al het grond- en wegenwerk voor dit project uitgevoerd. Van zand leveren, waterlopen graven en waterkeringen omleggen tot het aanbrengen van asfalt. Voor dit Design & Construct werk heeft Boskalis ook het geotechnisch ontwerp verzorgd. 

Uitdagingen

Om op korte termijn de onveilige situatie van een kruispunt bij Ens op te lossen, moest het uitvoerende werk al binnen enkele maanden na gunning starten. Ontwerp en uitvoering liepen daardoor parallel. Door goede risicoanalyse en samenwerking tussen ontwerp en uitvoering kon de nieuwe ongelijkvloerse kruising  snel worden geopend.

Een andere uitdaging was de hinder voor verkeersdeelnemers tot een minimum te beperken. De oude brug is smal, vooral voor vrachtverkeer. Om de vertraging niet te verergeren, hebben we een alternatieve oplossing gevonden voor de zandleverantie: per schip en via lopende banden boven de weg.

Omgevingsmanagement

De brug vormt een verbinding tussen twee provincies, twee gemeentes, twee waterschappen en twee wegendistricten van Rijkswaterstaat. Afstemming met al deze stakeholders was voor ons continu een aandachtspunt.

Gerelateerde projecten

Back to top