Project Meanderende Maas gaat de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven én het gebied mooier en economisch sterker maken. Waterschap Aa en Maas heeft medio 2021, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het project gegund aan Boskalis Nederland.

Nieuwe wettelijke veiligheidsnormen uit 2017 maken het nodig om circa 270.000 bewoners, vele bedrijven en kostbare infrastructuur achter de dijk en in Oss en Den Bosch beter te beschermen tegen hoogwater. In project Meanderende Maas werken tien organisaties samen aan de toekomst van het gebied. Het zijn waterschap Aa en Maas (opdrachtgever), provincie Noord-Brabant, gemeente Oss, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, gemeente West Maas en Waal, gemeente Wijchen, waterschap Rivierenland en Natuurmonumenten.

Waterschap Aa en Maas heeft medio 2021, mede namens de partners van project Meanderende Maas, het project gegund aan Boskalis Nederland. Het winnen van deze Europese aanbesteding betekende de start van een samenwerking tussen Boskalis en de gemeenschappelijke projectorganisatie. Het gaat om een twee-fasen contract. Partijen werken nu als één projectteam Meanderende Maas samen aan de uitwerking van het voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp, de projectbesluiten, vergunningen en de voorbereiding van de realisatie. We streven naar een CO2-neutraal duurzaam project. Als alles voorspoedig verloopt start de realisatie medio 2023. 

Meer informtie: www.meanderendemaas.nl

Bekijk de animatie van het project.

In deze introductievideo stellen de omgevingsmanagers van het project zich voor. 

 

Gerelateerde projecten

Back to top