Het project 'Aansluitingen A4' was onderdeel van het Masterplan N201+. Met dit deelproject is de capaciteit van en naar de rijksweg A4 bij Hoofddorp uitgebreid. Het was een uitdagend project door de complexiteit van de kruispunten, de aanleg van fly-overs en de integratie van de disciplines beton, wegen en elektro (inclusief het Dynamisch Verkeersmanagement).

Cachet

Naast de aanleg van een gedeelte van de weg zijn er zes viaducten gebouwd. De opdrachtgever heeft ernaar gestreefd de kunstwerken een zeker cachet mee te geven. Dat aspect komt onder meer tot uiting in de viaducten over de A4. Dankzij kunststof elementen met LED-verlichting, die in het donker een rode gloed afgeven, is een bijzondere sfeer geschapen. Ook andere projectonderdelen zijn voorbeelden van de toegevoegde waarde van goede architectuur.

Viaduct over de A4

De bouw van het viaduct over de zesbaans snelweg A4 is een sterk staaltje techniek en logistiek. Een complexe operatie. De A4 kon niet zomaar worden afgesloten, en bovendien bevond het viaduct in aanleg zich recht onder de Kaagbaan, een aanvliegroute van Schiphol. Daardoor konden we geen gebruik maken van hoge kranen.

Fietsbrug Geniedijk

Ook de aanleg van een fietsbrug met een lengte van  ruim 350 meter over de A4 in het verlengde van de Geniedijk is een bijzonder onderdeel binnen het project. Tijdens het productieproces van het staal  van de brug is koper, nikkel en chroom toegevoegd, waardoor met het corrosieproces  een beschermende patinalaag ontstaat. Deze laag vormt een luchtdichte afsluiting waardoor het materiaal niet verder roest. Voordat de brugdelen werden geïnstalleerd, moesten ze als het ware ‘voor-roesten’ op het werkterrein. Het ontwerp van de brug sluit aan bij de militaire historie van de Geniedijk, die deel uitmaakt van de stelling van Amsterdam, een verdedigingslinie rondom de hoofdstad.

Pergola

Wellicht het meest in het oog springende element is een ongelijkvloerse kruising met een hooggelegen busbaan, die de ‘Pergola’ wordt genoemd. De constructie wordt gedragen door twaalf kolommen. In totaal is in het balkenframe zo’n 400 ton wapeningsstaal toegepast. De wapening is handmatig gevlochten en werd met speciale stalen verbindingen aan de kolommen bevestigd.
Door het golvende lijnenspel van de constructie te combineren met een uitgekiend ontwerp van grote tegels heeft de architect de suggestie gewekt dat er een grote slang door het landschap glijdt. De ruitvorm van de tegelwand komt ook terug in het bovenaanzicht van de pergola.

Gerelateerde projecten

Back to top