Nieuw land voor uitbreiding Rotterdamse haven 

 

Door het aanleggen van een nieuw gebied ter grootte van 2.000 hectare in zee, hebben we de Rotterdamse haven 20% groter gemaakt. Deze nieuwe zone is ongeveer even groot als de totale oppervlakte van de luchthaven Schiphol! Het nieuw aangelegde gebied is bestemd voor containeroverslagdistributie en chemische industrie. De nieuwe havens hebben een diepgang van 20 meter en zijn hierdoor bereikbaar voor de nieuwste generatie grote containerschepen

Grootste containerschepen

Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte PUMA, een samenwerkingsverband van Boskalis Nederland en Van Oord heeft in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam tussen 2008 en 2013 het eerste gedeelte van Maasvlakte 2 - de uitbreiding van de Rotterdamse haven gerealiseerd. Maasvlakte 2 is gelegen ten westen van de eerste Maasvlakte. De eerste fase van Maasvlakte 2 omvat 700 hectare nieuw haventerrein. De havenbekkens zijn tot -20m NAP uitgediept, zodat ook de grootste containerschepen kunnen afmeren. 

 

Zeewering

Een belangrijk onderdeel van het project is de aanleg van de totale zeewering. Deze is 11 kilometer lang en bestaat uit een harde (stenen) en een zachte (duinen) sectie. Hiervoor zijn 20.000 betonblokken gebruikt, elk met een gewicht van 40.000 kilo. Van de 7 miljoen ton gebroken rots is ongeveer een vijfde hergebruikt van de bestaande zeewering van Maasvlakte 1. Samenwerkingsverband PUMA was ook verantwoordelijk voor de bouw van de kaaimuren, de spoorwegen en wegen van het Maasvlakte 2-project.

 

Prijswinnaar

De aanleg van Maasvlakte 2 won in 2015 de prof. dr.ir. J.F. Agema prijs voor innovatieve waterbouwkundige werken.

Omvang totale uitbreiding 

  • Op- en overslag containers: 620 hectare
  • Chemie (inclusief innovatieve industrie): 210 hectare
  • Distributie: 170 hectare

 

Project in cijfers: 

  • 3,5 kilometer harde zeewering van stenen en blokken;
  • 7,5 kilometer zachte zeewering met strand en duin;
  • 2,2 kilometer deep sea kade (20 meter), inclusief bodembescherming;
  • 1 kilometer kade (11 tot 13 meter diepte) voor binnenvaart- en kleine zeeschepen, inclusief bodembescherming;
  • 5 kilometer oeverbescherming.

Gerelateerde projecten

Back to top