Door groei van hoogwaardige, technologische ontwikkelings- en assemblagebedrijven op bedrijventerrein De Run in Veldhoven (NB) komt de bereikbaarheid steeds meer onderdruk te staan. Er zijn vaker filemeldingen over de Kempenbaan, de ontsluitingsweg naar De Run. Boskalis Nederland helpt dit in de toekomst te voorkomen.

De herinrichting van Kempenbaan-Oost gaat toenemend verkeer veilig en ongehinderd afwikkelen onder meer door: directe verbinding tussen toe- en afrit 21 op de N2 Veldhoven-Zuid en Run 1000, nieuwe aansluiting op Run 2000, een fietspad in twee richtingen onder A2/N2, een duidelijke scheiding verkeer en OV-busbaan en de fietsvallei met gecombineerde fietstunnel en busstation en geïntegreerd en robuust waterhuishoudkundig systeem met inpassing van groen.

De Run, ten westen van de A2 en ten noorden van A67, is voor Veldhoven en metropoolregio Eindhoven van grote betekenis. Dit bedrijventerrein heeft zich afgelopen decennia, mede door de vestiging van ASML ontwikkeld. Het traditionele bedrijventerrein werd een locatie van groot regionaal en (inter-) nationaal belang. Zeker ook omdat het Máxima Medisch Centrum er is gevestigd, moet dit gebied goed bereikbaar zijn en blijven.

Naast projectrealisatie verzorgt Boskalis Nederland ook tien jaar onderhoud na oplevering.

 

Gerelateerde projecten

Back to top