De N444b is een gebiedsontsluitingsweg in de regio Duin- en Bollenstreek. De weg ligt voor een groot gedeelte langs de Haarlemmertrekvaart. De N444b wordt voornamelijk gebruikt door regionaal en doorgaand verkeer. In de zomer is het een belangrijke route van en naar het strand.

De Nagelbrug is een druk knelpunt in de N444b op de rand van de bebouwde kom in Voorhout. Er staan regelmatig lange rijen wachtende auto’s, fietsers en voetgangers voor de verkeerslichten op het kruispunt.

Met dit project onderhouden we de N444b en vernieuwen we de Nagelbrug. Daarbij streven we naar beperking van omgevingshinder, maximalisatie van verkeersveiligheid en minimalisatie van energiegebruik tijdens de realisatiefase en gebruiksfase. Ook zorgen we voor een vermindering van verkeershinder voor de komende 20 jaar.

Turborotonde

Tijdens het groot onderhoud aan de N444 vervangen we de huidige Nagelbrug met verkeerslichten door een turborotonde. De rotonde loopt voor het overgrote deel over de Haarlemmertrekvaart. De tuborotonde is bestemd voor het gemotoriseerd verkeer en bestaat uit twee rijbanen. Fietsers en voetgangers worden losgekoppeld van de rotonde en worden middels een viaduct onder de N444 geleid. Door het langzame verkeer te scheiden van het “snelverkeer” ontstaat er een duurzaam veilige situatie.

Werkzaamheden

 • Bouwen van een brug en een onderdoorgang;
 • Aanleggen autowegen, wegen verhardingen;
 • Opstellen van een uitvoeringsontwerp, op basis van het referentieontwerp;
 • Verkrijgen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen;
 • Coördinatie van het verleggen van kabels en leidingen;
 • Opstellen en uitvoeren van een educatief plan in overleg met het Teylingen College;
 • Slopen en afvoeren van het oude gemaal van Hoogheemraadschap van Rijnland;
 • Verplaatsen van de inritten van percelen van de N444 naar de 2e Elsgeesterweg;
 • Verleggen van gemeentelijke riolering en plaatsen nieuwe pompput voor de realisatie van het project;
 • Inrichten van gemeentelijke infrastructuur;
 • Watercompensatie op polderniveau;
 • Verzorgen van Bouwcommunicatie.

Gerelateerde projecten

Back to top