Boskalis Nederland werkt in 2016 aan het Groot Onderhoud voor Rijkswaterstaat Utrecht. Voor de omgeving van Vianen, Nieuwegein, Houten en Utrecht realiseren we geluidsreductie door de enkellaags ZOAB deklaag op de A27 te vervangen door een dubbellaags ZOAB-deklaag.

We vervangen de  ZOAB- deklagen op de ring A12  van Utrecht. In totaal gaat het om 35.000 ton asfalt over vier uitvoeringsvakken.

Voor het aanbrengen van dubbellaags ZOAB gebruiken we onze inline pave machine. Deze brengt  twee lagen asfalt in één werkgang aan. Een uitgebouwde hoogverdichtingsbalk maakt dit dubbellaags werken mogelijk. Deze balk verdicht de eerste laag  asfalt zodanig , dat de tweede asfaltspreidmachine direct op de kersverse eerste laag  asfalt kan rijden. De hechting tussen deze twee lagen is vele malen beter dan bij traditionele methodes. Dit  komt omdat beide lagen nog warm zijn en daardoor perfect op elkaar aansluiten en hechten. De toplaag blijft langer warm doordat deze de warmte van de onderlaag overneemt. Hierdoor kan de toplaag beter verdicht worden en zijn er geen extra kleeflagen en walsgangen nodig.

In de helft van de tijd

De asfaltlagen worden zonder langsnaad over ruim twee rijstroken breed, maximaal 8,5 meter, aangebracht. Zo ontstaat er meer kwaliteit in de helft van de tijd, er is immers maar één werkgang nodig .

Met onze nieuwe techniek kunnen wij ook bij mindere weersomstandigheden een uitstekende kwaliteit waarborgen. Het seizoen waarin wij asfalt kunnen draaien wordt op deze manier langer waardoor een betere spreiding van de werken kan worden gerealiseerd.  

Gerelateerde projecten

Back to top