Waterschap Drents Overijsselse Delta en Boskalis Nederland werken als collega’s samen aan de dijkversterking in Kampereilanden. In een gelijkwaardig partnerschap bundelen we met de overheid onze krachten.

Dijkversterking volgens ‘Kamper concept’

Het waterschap wil graag samen met een deskundige marktpartij ‘de puzzel’ van dit project oplossen. Boskalis Nederland brengt deze specialistische kennis over het bouwen van dijken in. WDODelta zorgt voor gebiedskennis, dijkenkennis en de participatie met de omgeving. Beide partijen geven ook aandacht aan de bestuurlijk politieke-omgeving.

In een bouwteamverband maken we vervolgens gezamenlijk het ontwerp en zorgen voor de benodigde toestemmingen en afstemming met de directe omgeving, en uitvoering. Dit project is een pilot-project, waarbij het doel is om efficiëntie te bereiken in de totale keten. Boskalis Nederland en het  Waterschap hebben een gedeeld doel: het bereiken van de ideale samenwerkingsvorm, het ‘Kamper-Concept’.

Selectie via open dialoog

De selectie is via een nationale aanbesteding met voorselectie verlopen. Al in de inschrijffase is gestart met een actieve en open dialoog, waardoor de samenwerking feitelijk al tijdens de tenderfase startte. Het aspect prijs maakte geen onderdeel uit van de selectie. De gevraagde kwaliteitsaspecten voor dit project waren expliciete samenwerking, optimaal ontwerpproces en leren van elkaar. Voor de beoordeling van de kwaliteitsaspecten hebben inschrijvers een plan van aanpak ingediend en zijn sleutelfunctionarissen geïnterviewd. De basis van de bouwteamovereenkomst zijn vertrouwen en intensief samenwerken.

Projectgebied

De Kampereilanden bestaan uit de Willem Meijerpolder, Stikkepolder, Zwartemeerpolder en de Mandjeswaard ten noorden van Kampen. Dit buitendijkse gebied heeft een regionale functie als waterberging. De stad Kampen blijft hierdoor veilig voor overstromingen bij extreem hoog water. De keringen rondom de buitenpolders van de Kampereilanden voldoen op dit moment niet meer aan de veiligheidsnorm. Via het project Dijkverbetering en Waterveiligheid Kampereilanden zorgen WDODelta en Boskalis Nederland eind oktober 2018 voor een waterveilige regionale kering die voldoet aan de norm.

Gerelateerde projecten

Back to top