Innovatieve concepten voor aardbevingsbestendige dijk. De zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen. Boskalis Nederland versterkte en verhoogde de 12 kilometer lange dijk. En maakte deze op verschillende manieren aantrekkelijk voor recreatie.

De kans op aardbevingen als gevolg van gaswinning maakte de urgentie voor dijkverbetering in Groningen extra groot. Reden voor waterschap Noorderzijlvest om als eerste te starten met dijkversterking binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarmee werd deze dijk tussen Eemshaven en Delfzijl de eerste aardbevingsbestendige dijk in Nederland.

Kansen
Het versterken van de dijk van 11,7 km lang kreeg de hoogste prioriteit. Hiermee maakten we Groningen weer veilig. Daarnaast biedt het werk kansen voor regionale ontwikkelingen op het gebied van natuur, recreatie en economie:

Marconi: Uitbreiding van het stadsstrand Marconi in Delfzijl

Kiek over Diek: Aanleg op en langs de dijk van het laatste stuk fietspad van de 90 kilometer lange fietsroute Kiek over Diek tussen Lauwersoog en Nieuwe Statenzijl

De Rijke Dijk: aan de kant van de zee komt natuur in de vorm van een palenbos en getijdenpoelen 

De Dubbele Dijk: twee dijken achter elkaar bieden nog meer waterveiligheid. Tussen de dijken komt een natuurgebied met eb en vloed. Een rustgebied voor vogels en 37 hectare voor zilte teelt van bijvoorbeeld zeekraal en lamsoor, schaal- en schelpdieren.

Meer informatie en virtuele excursie
Voor wie een kijkje wil nemen op de nieuwe dijk maar Groningen iets te ver vindt: https://www.noorderzijlvest.nl/dijkeemshavendelfzijl/virtuele-excursie/

Gerelateerde projecten

Back to top