Boskalis Beheer Slufter (een samenwerking tussen Boskalis Nederland en Boskalis Dolman) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het grootste baggerspeciedepot van Nederland: de Slufter.

Sedimentatie van slib of baggerspecie is een natuurlijk proces in de traag stromende wateren van de Nederlandse havens en rivieren en in de watergangen in polders. Om de Nederlandse wateren op diepte te houden wordt voortdurend gebaggerd.

 

Grootste baggerdepot van Nederland

Wanneer baggerspecie te verontreinigd is mag het niet in zee worden verspreid of op elders in het land worden toegepast. Het wordt daarom geborgen in baggerspeciedepot de Slufter. Met een oppervlak van 200 hectare en een bergingscapaciteit van 150 miljoen m3 is dit het grootste baggerspeciedepot van Nederland. Boskalis Beheer Slufter beheert dit depot.

Het depot bestaat uit een hoge ringdijk die een bassin omsluit met een oppervlakte van ongeveer 200 hectare. Het bassin heeft een capaciteit van ongeveer 150 miljoen m³. De aangevoerde baggerspecie, ongeveer anderhalf miljoen m³ per jaar, wordt in het depot gelost door overslag met een bakkenzuiger of door directe lossing van hoppers.

Verantwoordelijkheid Boskalis

Beheer Slufter is verantwoordelijk voor:

  • de acceptatie van baggerspecie
  • alle communicatie met ontdoeners in overleg met de opdrachtgever
  • depotbeheer
  • het verwerken van baggerspecie
  • bedienen en onderhoud van leidingtransportsysteem
  • monitoring en monstername van het grondwater
  • onderhoud van alle objecten
  • beheer slufterterrein

 

Gerelateerde projecten

Back to top