Eigen servicepunt

Ons specialisme Grondstoffen is het aanspreekpunt voor alle vragen over handel en milieuadvies met betrekking tot grondstoffen. Onze grondstoffencoördinators en grondstoffenadviseurs zijn bereikbaar via 010 – 28 82 800 of grondstoffen@boskalis.com.

Grondstoffen

Alle kennis in huis

Boskalis Nederland wint en verhandelt zand, grind, klei, baggerspecie en bouwstoffen. Deze primaire en secundaire grondstoffen gebruiken we in onze projecten of worden extern verhandeld. Het specialisme Grondstoffen exploiteert vaste posities, waarbij de grondstoffencoördinatoren de inname en afzet begeleiden op, en vanaf, onze projecten. Daarnaast zetten we diverse adviseurs in, gespecialiseerd op het gebied van milieuwet- en regelgeving.

Landschapszone Nijmegen