Gerelateerde informatie

Boskalis Nederland voert in heel Nederland projecten van verschillende grootte uit. Steeds vaker zijn we als hoofdaannemer en partner van de opdrachtgever verantwoordelijk voor multidisciplinaire, integrale en complexe infrastructurele D&C-
en DBFM-projecten.

Bekijk onze infrastucturele projecten

Beton

Het ontwerpen en bouwen van bruggen, tunnels en aquaducten is technisch complex en economisch een uitdaging. Dit vraagt om specialistische kennis, adequate risicobeheersing, een gedetailleerde planning en een grote mate van zorgvuldigheid.

De juiste oplossing

Boskalis Nederland is in staat complete nieuwe (water)wegen aan te leggen, inclusief alle benodigde kunstwerken (zowel in staal als beton). We zijn gespecialiseerd in de bouw van viaducten, bruggen, tunnels, aquaducten, steigers, remmingwerken en kademuren. Met onze expertise, innovatieve survey, installatietechnieken en specialistisch materieel bieden wij de juiste oplossingen aan.

Aquaduct Rijksweg 31

Beste eindresultaat

Boskalis Nederland is een volwaardige partner voor opdrachten in de weg- en waterbouw en in joint ventures. Kennis en kunde van beton zijn daarbij onontbeerlijk: van een deskundig ontwerp tot een optimale uitvoering. Onze mensen zijn trots op wat ze maken en streven altijd naar het beste eindresultaat.