Gerelateerde informatie

Boskalis Nederland voert in heel Nederland projecten van verschillende grootte uit. Steeds vaker zijn we als hoofdaannemer en partner van de opdrachtgever verantwoordelijk voor multidisciplinaire, integrale en complexe infrastructurele D&C-
en DBFM-projecten.

Bekijk onze infrastucturele projecten

Asfalt

Wegen, en daarmee asfalt, zijn een centraal onderdeel van elk groot infrastructureel project. De juiste asfaltspecificatie en -productie zijn onderscheidend en bepalend voor zowel de aanleg als de kosten voor onderhoud. De kwaliteitsborging van asfalt, van ontwerp en uitvoering tot en met de onderhoudsfase, bepaalt in grote mate onze toegevoegde waarde.

Top 3 van Nederland

Ons asfaltlaboratorium behoort tot de top 3 van Nederland en is voorzien van de nieuwste apparatuur. Daar meten we de mechanische eigenschappen van asfalt en bitumen, zoals stijfheid, vermoeiings- en vervormingsweerstand. Zo kunnen we voor elke toepassing het juiste asfaltmengsel ontwikkelen.

Afdeling Quality, Research & Support

Zo optimaal mogelijk

Onze afdeling Quality, Research & Support borgt kwaliteit vanaf de start van een project tot aan de oplevering. Deze afdeling adviseert, beheerst, ondersteunt en innoveert om elk project zo optimaal mogelijk te laten verlopen, risico’s te beheersen en kwaliteit te bewaken.

Boskalis Nederland werkt aan complexe wegenbouwprojecten, vooral in de aanleg van stabiele aardebanen en asfaltverhardingen.

We verzorgen hierin het breedst mogelijke pakket:

  • engineering
  • ontwerp
  • realisatie
  • onderhoud