Onze organisatie

Efficiënt en projectgestuurd

Boskalis Nederland is een flexibele, marktgerichte organisatie. Voor elk project stellen we een eigen multidisciplinair team van professionals samen. Dat combineren we met het beste materieel. Zo zetten we onze kennis, vakkundigheid en eigen materieel steeds optimaal in. Met elkaar gaan onze teams voor het beste resultaat. Samenwerken is één van onze succesfactoren.

Lerend vermogen

We bundelen de kennis en ervaring uit al onze projecten. Dat is de basis van ons continu lerend vermogen. Zo worden we elke dag beter.

Ons Boskalis Nederland

In 2014 is de campagne ‘Ons Boskalis Nederland’ opgestart. Deze campagne beschrijft wie wij als onderneming willen zijn, welke kernwaarden onderdeel zijn van onze bedrijfscultuur en waar wij met zijn allen voor willen gaan. De kracht is dat iedere medewerker van Boskalis Nederland deze waarden intrinsiek beleeft, uitdraagt en vertaalt naar zijn of haar dagelijkse werkzaamheden.

Onze kernwaarden vormen eveneens de basis voor onze NINA visie op veiligheid. Ze bepalen onze cultuur. Daarom geloven wij in een krachtige verbinding tussen het uitdragen waar Boskalis Nederland voor staat en de manier waarop wij samen op een veilige wijze werken.