Nieuws

Vanaf donderdag 19 december is de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl officieel ‘dijk veilig’ en aardbevingsbestendig. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), de samenwerkingspartners en leerlingen van basisschool Karrepad uit Groningen onthulden samen een gedichtenbank op de dijk. De zeedijk van twaalf kilometer is de eerste in ons land die volgens de nieuwste veiligheidsnormen én met aardbevingsmaatregelen is versterkt. De dijkverbetering duurde in totaal 5 jaar.

Erik Wagener, Hoogwaterbeschermingsprogramma: “Nederland staat voor een enorme uitdaging, de komende jaren versterken we meer dan 1.100 kilometer dijk. Dit is de eerste 12 km dijk dat klaar is. Het is heel erg belangrijk om tempo te maken en het waterschap heeft hier met de aannemers laten zien dat dat ook mogelijk is. Het is fijn om te weten dat als het moet het ook echt kan.”

Aardbevingsbestendige dijk
Door deze dijkverbetering is de dijk bij Delfzijl 2 meter hoger, tot 25 meter breder en sterker door asfalt en betonblokken aan de waterzijde. Hiermee is deze ook bestand tegen aardbevingen tot 5.0 op de schaal van richter. Er zijn extra kleidepots (ook wel ‘reservedijken’ genoemd) aangelegd om de dijk snel te kunnen repareren mocht er toch schade zijn door een aardbeving. En om de dijk en het effect van aardbevingen te monitoren laat het waterschap in 2020 sensoren aanleggen in de dijk. De NAM heeft de aardbevingsmaatregelen vergoed.

Logistieke uitdaging
Voor de dijkverbetering is bijna een miljoen kuub zand, 650.000 kuub klei en 70.000 ton asfalt op de dijk aangebracht. De materialen werden grotendeels per schip aangevoerd naar de havens van Delfzijl en Eemshaven en met vrachtwagens naar de dijk gebracht. Van de materialen die werden verwijderd is het merendeel in depot gezet en weer op nieuw gebruikt bij de opbouw van de verstevigde dijk.

Johan van der Hoek (Boskalis Nederland bv) en Jan de Boer (KWS Infra bv), aannemerscombinatie Ommelanderdiek: “Het was een enorme logistieke uitdaging. Grote hoeveelheden zand, klei en asfalt op een smalle dijk. Een dijk die bovendien grenst aan een natuurgebied en deels ligt in de bebouwde kom van Delfzijl. Alle factoren samen maakte het plannen van de werkzaamheden ingewikkeld. Door de goede samenwerking tussen aannemer, waterschap en overige betrokkenen hebben we deze dijkverbetering succesvol volbracht. 

In het voorjaar van 2020 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Dan komt over de asfaltbekleding nog een slijtlaag en wordt een serie banken op de dijk geplaatst.

Lees meer: http://bit.ly/2McViOj

Bekijk de film 'Een dijk van een samenwerking': http://bit.ly/2rT6E3h

 

 

 

Back to top