Nieuws

Gisteravond is het project Marker Wadden onderscheiden met de prestigieuze prof. dr. ir. J.F. Agemaprijs. Deze prijs wordt eens in de vijf jaar toegekend aan een innovatief waterbouwkundig werk dat is ontworpen of gerealiseerd door een Nederlandse aannemer. De jury kwalificeerde de Marker Wadden als een vernieuwend en iconisch project volledig “in de geest van Jan Agema”. Naast de Marker Wadden was ook het Grensmaasproject genomineerd. Ook bij dit waterbouwproject in Limburg speelt Boskalis een voorname rol.

Volgens de jury markeert de aanleg van de Marker Wadden een bijzonder moment voor de Nederlandse waterbouwkunde. Het project richt zich sterk op ecologische ontwikkeling en herstel van biodiversiteit, en levert een positieve bijdrage aan een veel groter gebied – het Markermeer. Een uniek landschap is gerealiseerd en nieuwe kennis is opgedaan in het bouwen met slib. Het project is tot stand gekomen in een onderscheidende samenwerkings- en financieringsvorm tussen een NGO (Natuurmonumenten), Rijkswaterstaat en Boskalis.

De jury schetste tevens het belang van het project op het gebied van biodiversiteit en ecologie: “De afname van de biodiversiteit is een vraagstuk dat ons allemaal raakt. Dit project laat zien dat deze en toekomstige generaties waterbouwers een belangrijke rol kunnen vervullen in het verbeteren van de biodiversiteit en ecologische ontwikkeling. Daarmee draagt het project bij aan de toekomstige ontwikkeling van ons vakgebied - nationaal maar zeker ook internationaal biedt het grote mogelijkheden voor vervolgprojecten.”

Bekijk de video om meer te weten te komen van dit unieke vogelparadijs: bit.ly/3hcBGIu

Foto: John Gundlach-Flying Holland

Back to top