Nieuws

Een grote stap naar een duurzamere wegenbouw is het verlengen van de levensduur van de weg. Het asfaltlaboratorium van Boskalis Nederland heeft twee innovatieve mengsels ontwikkeld die in twee proefvakken worden aangebracht.

De provinciale weg N639 verbindt Chaam en Ulvenhout. Momenteel voert Boskalis Nederland groot onderhoud uit in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Boskalis Nederland zet twee bijzondere duurzame innovaties in op dit project.

Een grote stap naar een duurzamere wegenbouw is het verlengen van de levensduur van de weg. Het asfaltlaboratorium van Boskalis Nederland heeft twee innovatieve mengsels ontwikkeld die in twee proefvakken worden aangebracht.

Langere levensduur asfalt met houtvezel

De levensduur van het asfalt wordt verlengd door het gebruik van 5% houtvezel in het asfalt. Houtvezel vertraagt de veroudering van het wegdek, is CO2-neutraal en vermindert de CO2-uitstoot.

Hergebruik van asfalt

Bij asfaltonderhoud op snelwegen komt oud ZOAB vrij. Dit oude asfalt wordt op de N639 hoogwaardig hergebruikt in de nieuwe deklaag. Hierdoor zijn er minder primaire grondstoffen nodig en wordt er minder CO2 uitgestoten.

Provincie Noord-Brabant stimuleert een duurzame(re) wegenbouw. Boskalis Nederland onderzoekt en ontwikkelt, in het eigen asfaltlaboratorium, innovatieve en duurzame mengsels voor de wegenbouw van de toekomst. De productie van het asfalt voor de N639 vindt plaats in de meest duurzame asfaltcentrale van Nederland in Tiel.

Back to top