Nieuws

Dat we een proactieve organisatie op het gebied van veiligheid zijn, bewijst onze positie op trede 4 van de Veiligheidsladder. Voor ons heeft veiligheid een hoge prioriteit, het zit in alle lagen van onze projecten. Met ons veiligheidscultuurprogramma NINA geven we continu aandacht aan verhoging van het veiligheidsbewustzijn waarbij we medewerkers en iedereen die met ons werkt, aansporen met elkaar in gesprek te gaan over veilig gedrag. 

De Veiligheidsladder is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd met als doel te stimuleren om bewust veilig te werken. Opdrachtgevers beoordelen via de Veiligheidsladder hoe bedrijven zich ontwikkelen op veiligheidsgebied.

Back to top