Nieuws

De Combinatie Tessel heeft de méér dan 17 km versterkte dijk op Texel overgedragen aan opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier (HHNK). Dat is acht maanden eerder dan de contractuele opleverdatum van september dit jaar en daar zijn we trots op! Het sein 'DIJK VEILIG' is al op 14 oktober vorig jaar gegeven. ​

Ontwerp en realisatie
We zijn in het vroege voorjaar van 2016 gestart met het project. Sindsdien is door de Combinatie Tessel (Boskalis Nederland en KWS) hard gewerkt aan het ontwerp van de negen dijksecties aan de oostzijde van Texel tussen De Cocksdorp en de veerhaven bij Het Horntje. In de Civiele Combinatie Tessel ontwierpen en realiseerden Boskalis Nederland, Van Hattum en Blankevoort en Friso Civiel de drie gemalen en alle damwand constructies.

Combinatie Tessel en haar partners maakten waar wat zij tijdens de aanbesteding beloofden: de logistiek werd zodanig verzorgd dat de omgeving nagenoeg geen hinder van de werkzaamheden heeft ondervonden. Bijna alle materialen, dus ook het 170 graden warme asfalt, zijn per schip van en naar het eiland vervoerd! Een hele puzzel want zelfs in de vakantieperiode werden soms nog tot wel vier schepen per dag gelost op de loswal.

Uitdagingen
We hebben samen met het projectteam van opdrachtgever HHNK vele uitdagingen overwonnen. Zoals onder meer het al in oktober 2017 inbedrijfstellen van het eerste gemaal  en een jaar later de andere twee. Het ontwerpen van een havendam waarbij de archeologische wierdijk in de haven van Oudeschild behouden is gebleven. Het uitvoeren van werkzaamheden in en tijdens getijden en tussen twee natura 2000 gebieden.

CO2 reductie
Alhoewel aan dit werk geen duurzaamheidseisen waren verbonden, bleek dat een enorme CO2 reductie is behaald door circulair ontwerpen, hergebruik van materialen en materiaal te transporten per schip in plaats van per as. In totaal is het equivalent van het jaarverbruik aan energie/CO2 uitstoot van alle huishoudens in Amsterdam bespaard!

Samenwerking
Vanwege de zeer krappe planning en het moeten behalen van hoge producties, werkten onze dijkwerkers in de bouwvakvakanties door. Trots dat we met ons team buiten deze enorme klus gezamenlijk hebben geklaard! Met als resultaat een prachtige, veilige, sterke dijk én een zeer tevreden omgeving, opdrachtgever en Gemeente Texel.

Namens Combinatie Tessel iedereen bedankt voor de inzet! 

Back to top