Nieuws

Geselecteerde filters:
News

Bouwcombinatie Nieuw-Zuid verkrijgt opdracht voor Openbaar Vervoerterminal Amsterdam Zuid

Bouwcombinatie Nieuw-Zuid (Mobilis, Boskalis, Van Gelder) krijgt de opdracht voor de bouw van de Openbaar Vervoerterminal Amsterdam Zuid. Donderdag 26 augustus hebben de betrokken partijen hun handtekening gezet onder het eerste deel van de overeenkomst. Het contract omvat de bouw van een nieuwe ondergrondse passage en de verbreding van de bestaande ondergrondse passage van station Amsterdam Zuid, om te voorzien in het groeiende aantal reizigers. Een hoogwaardig vervoersknooppunt met internationale allure waar trein, metro, tram en bus samenkomen en een inpassing in de Zuidas, dat is het vooruitzicht voor station Amsterdam Zuid. Bijzonder aan deze opdracht is dat het in verschillende delen uiteenvalt: de bouw van de tweede stationspassage en de vernieuwing van de huidige passage. Bij de opdracht voor OVT Amsterdam Zuid wordt een zogenoemd twee-fasen-aanpak toegepast. Voordat de bouwfase begint, gaan de opdrachtgever en de bouwcombinatie, op basis van het definitief ontwerp van Zuidasdok het uitvoeringsplan, de risico’s en definitieve contractsom bepalen. Als daarover begin volgend jaar overeenstemming is, volgt fase twee voor de daadwerkelijke uitvoering. Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. De uitvoerende werkzaamheden van Nieuw-Zuid zullen naar verwachting in juli 2022 beginnen; de oplevering van de tweede stationspassage, de zogenoemde Brittenpassage, is uiterlijk in 2027 voorzien. De opdrachtgevers van Zuidasdok zijn: het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. De uitvoerende organisaties voor Zuidasdok zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam, samen vormen zij de projectorganisatie Zuidasdok. Het bouwconsortium Nieuw-Zuid bestaat uit TBI-onderneming Mobilis, Boskalis en Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Zuidasdok verbreedt de A10-Zuid van acht naar twaalf rijstroken, en brengt in het centrum van Zuidas de snelweg onder de grond om zo ruimte te maken voor het totaal vernieuwde station Amsterdam Zuid. Daardoor kan dit station zich ontwikkelen tot een comfortabel en hoogwaardig internationaal vervoersknooppunt. Michele Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat: “Dit is een bijzonder moment, want dit moment betekent een mijlpaal in de realisatie van Zuidasdok. Het project wordt opgeknipt in deelprojecten, waarvan deze gunning de eerste is. Met de uitbreiding van het station en het deels ondergronds brengen van de A10 maken we de Zuidas in de toekomst beter bereikbaar en het tweede centrum van Amsterdam”. Peter van der Linde, Algemeen directeur Boskalis Nederland, “We zijn verheugd om samen met onze consortiumpartners en opdrachtgever Rijkswaterstaat aan de hand van deze bijzondere twee-fasen-aanpak de Openbaar Vervoerterminal Amsterdam Zuid te realiseren en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan het waarborgen van de bereikbaarheid van de regio. Binnen dit belangrijke infrastructuurproject richten wij ons met name op de aanleg van civiele kunstwerken en grondverzet, waarvoor we onze jarenlange civieltechnische en grondexpertise zullen aanwenden.”

Lees meer
News

Boskalis gaat natuurherstelmaatregelen De Wieden uitvoeren

Natura 2000 inrichting De Wieden Er moeten maatregelen worden uitgevoerd om de bijzondere natuur in het gebied De Wieden tussen Muggenbeet en De Leeuwte te beschermen en te versterken. Inmiddels is bekend geworden dat Boskalis Nederland de werkzaamheden in opdracht van provincie Overijssel gaat uitvoeren. Meer leefgebied voor moerasvogels De Wieden vormt samen met de Weerribben het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Het is een groot waterrijk gebied met riet, moeras, natte graslanden en bos. Bijzondere natuur in het laagveenmoerasgebied wordt vanaf volgend jaar beter beschermd. In bouwteam wordt nu gestart met de verdere uitwerking van het ontwerp en vanaf september 2022 start de realisatie. Projectleider Gerco Dam van de provincie Overijssel geeft in een persbericht aan dat er veel bijzondere planten en dieren leven: “Het is een geliefd gebied voor broedvogels zoals de purperreiger, bruine kiekendief en de grote karekiet. En als je goed luistert kun je het hoempende geluid van de schuwe roerdomp horen. Het verspreidingsgebied voor deze broedvogels is in de loop van de tijd drastisch afgenomen. Hierdoor staat het voortbestaan van bepaalde soorten onder druk. Dat geldt ook voor de grote vuurvlinder. Daarom maken we meer leefgebied voor ze.” “Elk project heeft zo zijn eigen uitdagingen”, aldus projectleider bij Boskalis Peter Kuiper. “In De Wieden bestaat die uitdaging bijvoorbeeld uit de drassige ondergrond en de kwetsbare natuur in het gebied. Hierdoor kunnen we niet met zwaar materieel werken om grond af te graven om nieuwe moerasgrond te ontwikkelen. We gaan komend jaar verder uitwerken hoe we dat precies aan gaan pakken.” Met Boskalis Natuurbouw waar Boskalis ecologen een vast onderdeel van het team zijn, legt Boskalis Nederland de focus op natuurherstel projecten. Op de foto: Het projectteam in De Wieden met Gerco Dam van de provincie Overijssel en Peter Kuiper van Boskalis in het midden. (Foto: Provincie Overijssel)

Lees meer
News

Digital Engineering Community: Versneld digitaliseren door samenwerken

Na succesvolle ontwikkelingen krijgt de Digital Engineering Community (DEC) steeds meer vorm. De DEC is dé digitale ontmoetingsplaats voor de bouw en infrasector waar ideeën voor software ontwikkelingen samenkomen, worden opgestart en versneld. De DEC is een initiatief vanuit Heijmans, BAM Infra Nederland en Ballast Nedam en sinds kort zijn Boskalis Nederland, Dura Vermeer, Mobilis, Van Oord, VIKTOR en VolkerWessels hier ook onderdeel van. Binnen deze open community ontwikkelen de verschillende partijen applicaties waarbij standaard handelingen worden geautomatiseerd. Door de samenwerking en het bundelen van kennis vinden we samen in één keer het wiel uit, is financiering van het (engineerings)proces eenvoudiger en bieden we gedragen oplossingen van hoge kwaliteit. www.digitalengineeringcommunity.nl

Lees meer
News

Innovatieve fietsbrug van cementloos beton uitgevoerd

In het tracé van de Nieuwe N69 is voor het eerst een duurzame fietsbrug geplaatst van voorgespannen geopolymeerbeton. Dat beton bestaat uit hergebruikte grondstoffen waarbij geen cement wordt gebruikt. Geopolymeerbeton heeft een fors lagere CO2-voetafdruk en is 75% schoner dan traditioneel beton. Dat komt omdat er geen cement wordt gebruikt en alleen hergebruikte grondstoffen worden toegepast. Er komt geen nieuw materiaal aan te pas. Niet eerder werd een constructieve brug met voorgespannen geopolymeerbeton uitgevoerd. Deze fietsbrug is dan ook een belangrijke doorbraak in innovatiekracht om duurzamere betonconstructies te maken. David Vermeire, directeur Boskalis Nederland: “De kernwaarden van Boskalis komen in deze innovatie samen. Voor het eerst is de hele cyclus van ontwikkeling, testen, productie en toepassing in een échte constructie met vrije overspanning doorlopen. Dit is de opmaat naar een ‘nieuwe standaard’ voor toepassing van nieuwe mengsels met een duurzamere samenstelling.” Ineke Bol, programmamanager bij de provincie: “Kenmerkend voor het project Nieuwe N69 is de innovatiekracht, de intensieve ketensamenwerking en het lef om buiten de gebaande paden te gaan. Dat kwam ook mooi terug in deze fietsbrug. Boskalis, A. Jansen bv, Sqape en Provincie Noord-Brabant creëerden samen de optimale condities om deze grote stap vooruit te zetten. In een recordtempo van driekwart jaar gingen we van een innovatief idee naar realisatie. Als provincie vinden we het belangrijk hier de ruimte voor te bieden.” Deze primeur is een goed voorbeeld van de ambitie van de provincie Noord-Brabant en Boskalis Nederland om de Nieuwe N69 uit te voeren als meest groene en duurzame weg van Brabant. Andere voorbeelden van duurzame ontwikkelingen bij de N69 zijn de innovatieve, geluidsreducerende asfaltdeklaag. Deze is gemaakt met 70% gerecyclede materialen, waardoor deze 45% duurzamer is dan de standaard asfaltdeklaag. Daarnaast worden zonnepanelen aangebracht in geluidsschermen van beekdalbruggen, wordt biodiesel gebruikt en is ook in de ontwerpen van bruggen rekening gehouden met duurzaamheid. De bruggen zijn rank en slank ontworpen zodat er minder beton nodig is. ‘Duurzame Parel’ Onlangs ontving de Nieuwe N69, die in de gebruiksfase volledig energieneutraal is, al de prijs ‘Duurzame Parel’ van Green Deal Duurzaam GWW.

Lees meer
News

Nieuwe Verbinding N69 wint Duurzame Parel 2021

De Nieuwe Verbinding N69 ontvangt dit jaar de Duurzame Parel. Dit is een prijs die jaarlijks door Duurzaam GWW wordt uitgereikt aan een combinatie van opdrachtgever en opdrachtnemer, die in een Grond-Weg-Waterbouw-project meer dan gemiddelde aandacht hebben besteed aan het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW of elementen daaruit. De nieuwe N69, die in de gebruiksfase volledig energieneutraal is, is daar een mooi voorbeeld van. De 8,5km lange nieuwe weg wordt aangelegd om de doorstroming van verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het grenscorridorgebied tussen België en de A67 bij Veldhoven te verbeteren. Juryrapport De onafhankelijke jury met deskundigen van zowel de kant van opdrachtgevers als marktpartijen geeft in haar juryrapport aan: “Provincie Noord-Brabant en Boskalis Nederland hebben op overtuigende wijze aangetoond te werken volgens de transitielijnen van de green deal duurzaam GWW 2.0. Maar misschien is wel het allerbelangrijkste dat naast de aandacht voor waardecreatie door duurzaamheidsmaatregelen, het project onderdeel is van de structurele verduurzaming van het totale werkpakket van beide partijen. Duurzaamheid als “business as usual”. Dus niet alleen bij een project, maar als onderdeel van de manier van werken van de totale organisatie. Dat laten deze partijen zien. Dit is waar we met de hele sector eigenlijk naar toe willen.” Reactie Provincie: "Deze Duurzame Parel is een mooie kroon op de titel ‘meest duurzame opdrachtgever’ die de provincie de afgelopen 2 jaar al 2 keer ontving. De Duurzame Parel laat zien dat het duurzaam aanbesteden zich dus daadwerkelijk vertaalt in de uitwerking van een project en de werkwijze van de totale organisatie." Reactie Boskalis: "Het winnen van de Duurzame Parel is voor Boskalis Nederland een bekroning op het Werk Nieuwe Verbinding N69, en onderstreept onze uitdagende duurzaamheidsambitie in samenhang met het creëren van professioneel partnerschap." Contract: eisen en kansen De provincie heeft vanaf de start al de ambitie om de nieuwe N69 uit te voeren als meest groene en duurzame weg van Brabant. Het contract bevat diverse eisen waaraan de opdrachtnemer minimaal moet voldoen. Daarnaast heeft de provincie in de aanbesteding de markt uitgedaagd om samen te komen tot een duurzame invulling van de opgave. Boskalis Nederland heeft deze uitdaging opgepakt, dat blijkt onder meer uit: 25% CO2-reductie t.o.v. het referentieontwerp; Energieneutrale weg door integratie van zonnepanelen in de geluidsschermen van 2 grote beekdalbruggen die samen meer opleveren dan nodig is voor de gebruiksfase van de weg (verlichting en pompinstallaties); 90% van alle toegepaste grondstoffen bestaat uit hergebruikte materialen; Ontwikkeling en realisatie van 3 toonaangevende duurzame innovaties op het gebied van asfalt en beton; Diverse maatregelen die meerwaarde bieden aan de natuur en biodiversiteit rondom de Nieuwe Verbinding N69, zoals extra fauna passages en hop-overs. Bekijk hier de video over de 'groenste weg van Brabant'.

Lees meer
News

Innovatie nieuw en duurzaam asfalt bij onderhoud A348

Deze zomer krijgt de A348 tussen Arnhem en Dieren een nieuw en duurzaam asfalt. Dit asfalt bestaat voor 98% uit gerecycled asfalt en komt in beide richtingen op 1 rijstrook van de A348. Dit is een van de vele resultaten uit de gezamenlijke zoektocht van provincie Gelderland en Boskalis Nederland naar een zo duurzaam mogelijke A348. Vertrekpunt is beheer en onderhoud van de bestaande weg met zo min mogelijk CO 2 -uitstoot, zo circulair mogelijk en met zoveel mogelijk aandacht voor waterveiligheid en natuur. Via een mobiele centrale genaamd Helice, die werkt met een verwarmde afgesloten vijzel met thermische olie, wordt nieuw asfalt uit gerecycled asfalt geproduceerd. Deze thermische olie is elektrisch te verwarmen en werkt door het gesloten systeem erg energiezuinig. Hierdoor vermindert de uitstoot van CO 2 en overlast door andere emissies. Met deze techniek van ARP Engineering BV en Boskalis Nederlandis is een prototype opgebouwd nabij de A348. Na afloop van het groot onderhoud wordt de proefopstelling afgebroken. Willem van Biljouw, bedrijfsleider Boskalis Nederland: “We kunnen nu onze innovatie voor het eerst in de praktijk demonstreren. Er is nog veel te ontwikkelen en te onderzoeken maar met deze eerste toepassing zetten we een ontwikkeling in gang die niet meer te stoppen is. Daar zijn we van overtuigd!”

Lees meer
Back to top