Nieuws

Geselecteerde filters:
News

Boskalis Nederland trede 4 op de Veiligheidsladder

Dat we een proactieve organisatie op het gebied van veiligheid zijn, bewijst onze positie op trede 4 van de Veiligheidsladder. Voor ons heeft veiligheid een hoge prioriteit, het zit in alle lagen van onze projecten. Met ons veiligheidscultuurprogramma NINA geven we continu aandacht aan verhoging van het veiligheidsbewustzijn waarbij we medewerkers en iedereen die met ons werkt, aansporen met elkaar in gesprek te gaan over veilig gedrag. De Veiligheidsladder is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd met als doel te stimuleren om bewust veilig te werken. Opdrachtgevers beoordelen via de Veiligheidsladder hoe bedrijven zich ontwikkelen op veiligheidsgebied.

Lees meer
News

Aanleg proefproject Brede Groene Dijk gestart

Waterschap Hunze en Aa’s is gestart met de aanleg van het Demonstratieproject Brede Groene Dijk. De zeedijk langs de Dollard wordt over een lengte van 750 meter verbreed met klei, die is gemaakt van slib uit het Eems-Dollardgebied. Als onderdeel, en in opdracht, van EcoShape voert Boskalis Nederland en Van Oord Nederland in de Combinatie BGD v.o.f. de werkzaamheden voor de aanleg van de ‘Brede Groene Dijk’ uit. De zeedijk langs de Dollard moet worden versterkt om ook in de toekomst veilig te blijven. Vooruitlopend op de toekomstige dijkversterking wordt als test- en monitoringsvak de dijk vanaf half mei over een lengte van 750 meter verbreed met lokaal gewonnen en gerijpte klei. De aanleg van de dijk is gereed op 1 oktober 2022. Kleitransport Voor de aanleg van de dijk brengt het Waterschap via EcoShape tot en met 22 juli een gedeelte van de benodigde klei vanaf de Kleirijperij aan de Valgenweg in Delfzijl naar de Brede Groene Dijk. De overige benodigde klei is lokaal gewonnen in de kwelder, ook is er in de kwelder door EcoShape slib gerijpt tot klei. In totaal zal er voor dit demonstratie stuk ca. 115.000 m3 klei worden verwerkt. Onderzoek Door uitgebreid onderzoek is inmiddels veel informatie over de sterkte van de gerijpte klei verzameld. EcoShape gaat het proefproject 3 jaar lang monitoren. Als de proef een succes blijkt, dan versterkt het waterschap ook de rest van de dijk op deze manier. Het plan is om daarvoor kleirijperijen langs de zeedijk aan te leggen. De klei is dan al op de locatie waardoor transport niet nodig is. Samenwerking EcoShape voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat en het waterschap Hunze en Aa’s. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Waddenfonds zijn de financiers. Het project is onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050 waar ook de gemeente Eemsdelta bij betrokken is en dat onder leiding staat van de provincie Groningen. Uitvoering van de werkzaamheden Als onderdeel, en in opdracht, van EcoShape voert de Combinatie BGD v.o.f. (projectcombinatie van de bedrijven Boskalis Nederland en Van Oord Nederland) de werkzaamheden voor de aanleg van de ‘Brede Groene Dijk’ uit. De realisatie van het proefproject wordt als voortvloeisel vanuit een bouwteamfase uitgevoerd waarbij de projectcombinatie van Boskalis en Van Oord tevens verantwoordelijk is voor het monitoren en verzamelen van diverse gegevens gedurende de aanleg. Deze gegevens zijn onderdeel van het onderzoek van EcoShape.

Lees meer
News

Bezoek onze projecten tijdens de Dag van de Bouw

Zaterdag 18 juni is de Dag van de Bouw, een initiatief van Bouwend Nederland. Nieuwsgierig naar wat Boskalis Nederland allemaal doet? Bezoek één van onze bijzondere projecten waarvan we de bouwhekken openzetten voor iedereen. Bekijk bijvoorbeeld de werkzaamheden van ons infraproject RijnlandRoute N206 Tjalmaweg in Zuid-Holland. Of kom meer te weten over het werk aan rivierproject Grensmaas in Limburg. Kijk voor projectlocaties, bezoektijden, aanmelden en meer informatie op www.dagvandebouw.nl.

Lees meer
News

Herinrichting Kempenbaan Oost gaat van start

Op maandag 24 januari ondertekenden wethouder Ad van den Oever van gemeente Veldhoven en directeur projecten David Vermeire van Boskalis Nederland het contract voor de herinrichting van het oostelijke deel van de Kempenbaan in Veldhoven. Ook het aangrenzende deel van de Karel de Grotelaan in Eindhoven wordt aangepakt. “Het project Kempenbaan-Oost is weer een grote stap in het bereikbaar houden van bedrijventerrein De Run. Het is een enorm maar vooral heel mooi project. Ik kijk uit naar de goede samenwerking met Boskalis”, aldus wethouder Van den Oever. Werkzaamheden in fases Boskalis is inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden. In de zomer beginnen de bouwwerkzaamheden. Die worden in fases uitgevoerd. Door het werk in fases uit te voeren, wordt de overlast beperkt en blijven huizen en bedrijven bereikbaar. Boskalis start met het aanleggen van de nieuwe infrastructuur op De Run 1000. Dit wordt de nieuwe rechtstreekse aansluiting van ASML op de N2. Het werk aan de Kempenbaan en de Karel de Grotelaan gebeurt vervolgens zoveel mogelijk in het weekend. Dit om het verkeer op deze wegen zo weinig mogelijk te hinderen. Als nieuwe delen van de weg klaar zijn, worden deze meteen in gebruik genomen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2023. Meer rijstroken Er komen meer rijstroken rond en onder het viaduct onder de N2/A2 en een nieuwe verbinding tussen De Run 2100 en 4200. Er komt een nieuw busstation met een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Dit is met een ondergrondse fietsenstalling en een lift. Daarnaast komen er nieuwe vrij liggende fietspaden en grotere onderdoorgangen van de Gender. Deze herinrichting is onderdeel van het maatregelenpakket om bedrijventerrein De Run bereikbaar te houden. Dit maatregelenpakket is een samenwerking van de gemeenten Veldhoven en Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ASML.

Lees meer
News

Door Boskalis gerealiseerde Marker Wadden wint Agemaprijs

Gisteravond is het project Marker Wadden onderscheiden met de prestigieuze prof. dr. ir. J.F. Agemaprijs. Deze prijs wordt eens in de vijf jaar toegekend aan een innovatief waterbouwkundig werk dat is ontworpen of gerealiseerd door een Nederlandse aannemer. De jury kwalificeerde de Marker Wadden als een vernieuwend en iconisch project volledig “in de geest van Jan Agema”. Naast de Marker Wadden was ook het Grensmaasproject genomineerd. Ook bij dit waterbouwproject in Limburg speelt Boskalis een voorname rol. Volgens de jury markeert de aanleg van de Marker Wadden een bijzonder moment voor de Nederlandse waterbouwkunde. Het project richt zich sterk op ecologische ontwikkeling en herstel van biodiversiteit, en levert een positieve bijdrage aan een veel groter gebied – het Markermeer. Een uniek landschap is gerealiseerd en nieuwe kennis is opgedaan in het bouwen met slib. Het project is tot stand gekomen in een onderscheidende samenwerkings- en financieringsvorm tussen een NGO (Natuurmonumenten), Rijkswaterstaat en Boskalis. De jury schetste tevens het belang van het project op het gebied van biodiversiteit en ecologie: “De afname van de biodiversiteit is een vraagstuk dat ons allemaal raakt. Dit project laat zien dat deze en toekomstige generaties waterbouwers een belangrijke rol kunnen vervullen in het verbeteren van de biodiversiteit en ecologische ontwikkeling. Daarmee draagt het project bij aan de toekomstige ontwikkeling van ons vakgebied - nationaal maar zeker ook internationaal biedt het grote mogelijkheden voor vervolgprojecten.” Bekijk de video om meer te weten te komen van dit unieke vogelparadijs: https://bit.ly/3hcBGIu Foto: John Gundlach-Flying Holland

Lees meer
Back to top