Nieuws

Geselecteerde filters:
Press release
Corporate news

Boskalis update share buyback

Papendrecht, 5 April 2021 In the period from 29 March up to and including 2 April, Royal Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) repurchased own shares. The repurchases took place within the framework of the share buyback program announced on 15 March 2019. Click  here for a complete overview of all individual transactions. Boskalis will publish a press release every Monday for the duration of the buyback program, provided shares were repurchased in the preceding week. Interested parties can subscribe to these press releases at ir@boskalis.com . An overview of the progress of the program can be found on www.boskalis.com/sharebuyback2019-2020 .‎ FOR FURTHER INFORMATION Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Press: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Royal Boskalis Westminster N.V. is a leading global services provider operating in the dredging, maritime infrastructure and maritime services sectors. The company provides creative and innovative all-round solutions to infrastructural challenges in the maritime, coastal and delta regions of the world. With core activities such as coastal defense, riverbank protection and land reclamation Boskalis is able to provide adaptive and mitigating solutions to combat the effects of climate change, such as extreme weather conditions and rising sea levels, as well as delivering solutions for the increasing need for space in coastal and delta regions across the world. The company facilitates the development of offshore energy infrastructure, including renewable wind energy. Boskalis is furthermore active in the construction and maintenance of ports, waterways, access channels and civil infrastructure, thus helping to facilitate trade flows and regional socio-economic development. In addition, Boskalis is a global marine salvage expert and has a number of strategic partnerships in harbor towage and terminal services (Keppel Smit Towage and Smit Lamnalco). With a versatile fleet of more than 700 vessels and floating equipment and 9,600 employees, including associates, Boskalis is creating new horizons around the world. This press release can also be found on our website www.boskalis.com .

Lees meer
News

Aan de slag met Oosterweel Antwerpen

Boskalis Nederland gaat als onderdeel van de Combinatie Rinkoniên officieel aan de slag met de realisatie van het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis. Eerder dit jaar maakten Lantis en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken al bekend dat ze voor de uitvoering van de werken kozen voor het aannemersconsortium Rinkoniên. De voorbije maanden werd er achter de schermen onderhandeld over het samenwerkingscontract tussen de verschillende partijen. Dat document heeft de handtekening van alle betrokkenen gekregen. De werken aan de Oosterweelknoop en de Royerssluis zullen in de loop van de zomer starten. Over Oosterweelverbinding De Oosterweelverbinding is een grootschalig mobiliteits- en leefbaarheidsproject dat de Ring van Antwerpen sluit dankzij de aanleg van tunnels. Op Linkeroever en in Zwijndrecht zorgt het project voor een veiliger snelwegennet en meer leefbare dorpskernen. Op Rechteroever omvat het project de bouw van een nieuwe Scheldetunnel, een nieuw- op en afrittencomplex ter hoogte van het voormalige dorp Oosterweel en twee tunnelverbindingen tussen dit nieuwe aansluitingscomplex en de R1. Het viaduct van Merksem wordt afgebroken en vervangen door een verdiepte autosnelweg. Omdat heel wat weginfrastructuur onder de grond wordt gebracht, ontstaan er bovengronds nieuwe publieke landschappen met ruimte voor natuur en recreatie. Wijken en stadsdelen krijgen zo meer zuurstof en worden bovendien weer met elkaar verbonden. Het Oosterweelproject verbetert de bestaande fietsinfrastructuur en zorgt ook voor een uitbreiding van het netwerk van fietspaden. De werken aan de Oosterweelverbinding worden uitgevoerd door verschillende aannemerscombinaties. Lantis treedt op als bouwheer. Meer informatie vind je via www.oosterweelverbinding.be

Lees meer
Press release
Corporate news

Suez Canal unblocked: “We pulled it off!”

Grounded container vessel Ever Given successfully refloated in the Suez Canal by expert salvage team of Boskalis subsidiary SMIT Salvage Papendrecht, 29 March 2021 Boskalis announces the successful salvage operation of the grounded 20,000 TEU container vessel Ever Given in the Suez Canal. With a length of 400 meters and a width of nearly 60 meters this giant ship had been wedged in this vital shipping route since 23 March 2021 blocking all shipping traffic ever since. Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Shortly following the grounding of the Ever Given we were requested through SMIT Salvage to provide assistance with the salvage operation. I am excited to announce that our team of experts, working in close collaboration with the Suez Canal Authority, successfully refloated the Ever Given on 29 March at 15:05 hrs local time, thereby making free passage through the Suez Canal possible again. I’m extremely proud of the outstanding job done by the team on site as well as the many SMIT Salvage and Boskalis colleagues back home to complete this challenging operation under the watchful eye of the world. The time pressure to complete this operation was evident and unprecedented and the result is a true display of our unique capabilities as a dredging and marine services provider.”  For the refloating of the 224,000-ton container vessel approximately 30,000 cubic meters of sand was dredged to help free the vessel and a total of eleven harbor tugs and two powerful seagoing tugs (Alp Guard and Carlo Magna) were deployed. The vessel is towed to a location outside the channel for further inspection. FOR FURTHER INFORMATION Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Press: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 ‎ Royal Boskalis Westminster N.V. is a leading global services provider operating in the dredging, maritime infrastructure and maritime services sectors. The company provides creative and innovative all-round solutions to infrastructural challenges in the maritime, coastal and delta regions of the world. With core activities such as coastal defense, riverbank protection and land reclamation Boskalis is able to provide adaptive and mitigating solutions to combat the effects of climate change, such as extreme weather conditions and rising sea levels, as well as delivering solutions for the increasing need for space in coastal and delta regions across the world. The company facilitates the development of offshore energy infrastructure, including renewable wind energy. Boskalis is furthermore active in the construction and maintenance of ports, waterways, access channels and civil infrastructure, thus helping to facilitate trade flows and regional socio-economic development. In addition, Boskalis is a global marine salvage expert and has a number of strategic partnerships in harbor towage and terminal services (Keppel Smit Towage and Smit Lamnalco). With a versatile fleet of more than 700 vessels and floating equipment and 9,600 employees, including associates, Boskalis is creating new horizons around the world. This press release can also be found on our website www.boskalis.com .

Lees meer
News

Boskalis breidt Marker Wadden uit met twee nieuwe natuureilanden

De natuur in het Markermeer krijgt een verdere impuls door de realisatie van twee nieuwe natuureilanden. In opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zal Boskalis deze eilanden aanleggen in de beschutting van de vijf bestaande eilanden van de Marker Wadden, die Boskalis de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. De nieuwe eilanden hebben een oppervlakte van 300 hectare onder en boven de waterspiegel en worden net als de vorige opgebouwd met slib, klei, veen en zand uit de bodem van het Markermeer. De werkzaamheden gaan dit voorjaar van start en worden naar verwachting eind 2023 afgerond. Op dat moment zal Boskalis met de Marker Wadden in totaal 1.300 hectare nieuw land hebben aangelegd voor de natuur. Voor dit project wordt naast grondverzetmaterieel een kleine snijkopzuiger ingezet. De aanleg van de Marker Wadden is een van de grootste natuurherstelprojecten in West-Europa. Het doel van het project is het veranderen van het ecologisch verarmde Markermeer in een dynamisch gebied dat rijk is aan dieren en planten, door het creëren van een archipel van natuureilanden. Building with Nature-technieken spelen daarbij een sleutelrol. Met name het op grote schaal bouwen met fijn slib is een wereldprimeur. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: het aanwezige slib dat een nadelig effect heeft op de biodiversiteit in het meer wordt effectief ingezet als bouwstof voor het nieuwe natuurgebied. Daarnaast vindt unieke, grootschalige natuurontwikkeling plaats in een gebied grenzend aan een dichtbevolkte regio, waarbij tevens ruimte voor recreatie wordt gecreëerd. Bekijk de video voor meer informatie over de aanleg van de eilanden en hun ontwikkeling tot een natuurgebied met een rijke flora en fauna.

Lees meer
News
Corporate news

Boskalis expands Marker Wadden with two new nature islands

Papendrecht, 24 March 2021 Nature in the Markermeer lake will be given a further boost through the realization of two new nature islands. On behalf of the Dutch Society for the Preservation of Nature (Natuurmonumenten) and the Dutch Directorate General for Public Works and Water Management (Rijkswaterstaat), Boskalis will construct these islands in the shelter of the five existing islands of the Marker Wadden, which were also realized by Boskalis in recent years. The new islands have a surface area of 300 hectares and, like the previous ones, will be built with silt, clay, peat and sand from the bottom of the Markermeer lake. Work will commence this spring and is expected to be completed by the end of 2023. By then, Boskalis will have created a total of 1,300 hectares of nature with the new islands in the Markermeer lake. A small cutter suction dredger will be deployed for this project in addition to earthmoving equipment. The construction of the Marker Wadden is one of the largest nature restoration projects in Western Europe. The aim of the project is to transform the ecologically impoverished Markermeer lake into a dynamic area rich in animals and plants by creating an archipelago of nature islands. Building with Nature techniques play a key role in this process. In particular, building with fine silt on a large scale is a world first. This cuts both ways: the existing silt that has a detrimental effect on the biodiversity in the lake is effectively used as a building material for the new nature area. In addition, a unique, large-scale nature development will take place in an area adjacent to a densely populated region, where space will also be created for recreation. Watch the video for more information about the construction of the islands and their development into a nature reserve with rich flora and fauna.

Lees meer
News

Contract voor de uitbreiding DFDS Terminal in Vlaardingen officieel getekend

Op 1 maart 2021 hebben DFDS, Boskalis Nederland en Arcadis hun handtekening gezet onder het contract voor het realiseren van de uitbreiding van de DFDS Terminal in Vlaardingen. Boskalis Nederland gaat het terrein van de DFDS Terminal met 9.2 hectare uitbreiden met onder meer boven- en ondergrondse infrastructuur en de bouw van een nieuwe gate-out ten behoeve van extra capaciteit voor 650 trailers. Vervolgens gaat Boskalis Nederland ook de gates-in/out van de operationele terminal uitbreiden en compleet vernieuwen. De uitbreiding en vernieuwing zorgt in de toekomst voor een sneller en efficiënter verloop van het logistieke proces. Arcadis is verantwoordelijk voor de integrale logistieke en technische ontwerpen van het project. In het eerste kwartaal van 2022 zal de uitbreiding gereed zijn. DFDS is de grootste ferrymaatschappij in Noord-Europa. De onderneming exploiteert een netwerk van 25 routes met schepen voor passagiers en vracht vanuit diverse locaties in Europa, waaronder de vrachtterminal in Vlaardingen. Het netwerk is continu in ontwikkeling waardoor de vrachtvolumes toenemen en uitbreiding van de terminalcapaciteit nodig is.

Lees meer
Back to top