Nieuws

Geselecteerde filters:
News

Door Boskalis gerealiseerde Marker Wadden wint Agemaprijs

Gisteravond is het project Marker Wadden onderscheiden met de prestigieuze prof. dr. ir. J.F. Agemaprijs. Deze prijs wordt eens in de vijf jaar toegekend aan een innovatief waterbouwkundig werk dat is ontworpen of gerealiseerd door een Nederlandse aannemer. De jury kwalificeerde de Marker Wadden als een vernieuwend en iconisch project volledig “in de geest van Jan Agema”. Naast de Marker Wadden was ook het Grensmaasproject genomineerd. Ook bij dit waterbouwproject in Limburg speelt Boskalis een voorname rol. Volgens de jury markeert de aanleg van de Marker Wadden een bijzonder moment voor de Nederlandse waterbouwkunde. Het project richt zich sterk op ecologische ontwikkeling en herstel van biodiversiteit, en levert een positieve bijdrage aan een veel groter gebied – het Markermeer. Een uniek landschap is gerealiseerd en nieuwe kennis is opgedaan in het bouwen met slib. Het project is tot stand gekomen in een onderscheidende samenwerkings- en financieringsvorm tussen een NGO (Natuurmonumenten), Rijkswaterstaat en Boskalis. De jury schetste tevens het belang van het project op het gebied van biodiversiteit en ecologie: “De afname van de biodiversiteit is een vraagstuk dat ons allemaal raakt. Dit project laat zien dat deze en toekomstige generaties waterbouwers een belangrijke rol kunnen vervullen in het verbeteren van de biodiversiteit en ecologische ontwikkeling. Daarmee draagt het project bij aan de toekomstige ontwikkeling van ons vakgebied - nationaal maar zeker ook internationaal biedt het grote mogelijkheden voor vervolgprojecten.” Bekijk de video om meer te weten te komen van dit unieke vogelparadijs: https://bit.ly/3hcBGIu Foto: John Gundlach-Flying Holland

Lees meer
News

Nieuwe N69 zaterdag 2 oktober officieel geopend

Na zo’n twee jaar bouwen is de officiële openingshandeling van de Nieuwe N69 verricht bij de grote beekdalbrug Keersop in Valkenswaard. De komende twee weken verrichtten we afrondende werkzaamheden zodat het nieuwe acht kilometer lange tracé op maandag 18 oktober open kan voor het verkeer. ​Gedeputeerde mobiliteit Christophe van der Maat en de wethouders Mathijs Kuijken (Bergeijk), Kees Marchal (Valkenswaard), Ad van den Oever (Veldhoven) en Liesbeth Sjouw (Waalre) openden de weg. Dat deden zij door een aantal doeken waarop de oude situatie was afgebeeld weg te halen van bouwhekken, waardoor beelden van de nieuwe situatie zichtbaar werden. Na de openingshandeling werd de weg opengesteld voor het publiek. Inwoners uit de omgeving en andere geïnteresseerden konden over de weg fietsen, skaten of wandelen. Bekijk de video van de openingshandeling: https://bit.ly/3iquYAz

Lees meer
News

Bouwcombinatie Nieuw-Zuid verkrijgt opdracht voor Openbaar Vervoerterminal Amsterdam Zuid

Bouwcombinatie Nieuw-Zuid (Mobilis, Boskalis, Van Gelder) krijgt de opdracht voor de bouw van de Openbaar Vervoerterminal Amsterdam Zuid. Donderdag 26 augustus hebben de betrokken partijen hun handtekening gezet onder het eerste deel van de overeenkomst. Het contract omvat de bouw van een nieuwe ondergrondse passage en de verbreding van de bestaande ondergrondse passage van station Amsterdam Zuid, om te voorzien in het groeiende aantal reizigers. Een hoogwaardig vervoersknooppunt met internationale allure waar trein, metro, tram en bus samenkomen en een inpassing in de Zuidas, dat is het vooruitzicht voor station Amsterdam Zuid. Bijzonder aan deze opdracht is dat het in verschillende delen uiteenvalt: de bouw van de tweede stationspassage en de vernieuwing van de huidige passage. Bij de opdracht voor OVT Amsterdam Zuid wordt een zogenoemd twee-fasen-aanpak toegepast. Voordat de bouwfase begint, gaan de opdrachtgever en de bouwcombinatie, op basis van het definitief ontwerp van Zuidasdok het uitvoeringsplan, de risico’s en definitieve contractsom bepalen. Als daarover begin volgend jaar overeenstemming is, volgt fase twee voor de daadwerkelijke uitvoering. Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. De uitvoerende werkzaamheden van Nieuw-Zuid zullen naar verwachting in juli 2022 beginnen; de oplevering van de tweede stationspassage, de zogenoemde Brittenpassage, is uiterlijk in 2027 voorzien. De opdrachtgevers van Zuidasdok zijn: het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. De uitvoerende organisaties voor Zuidasdok zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam, samen vormen zij de projectorganisatie Zuidasdok. Het bouwconsortium Nieuw-Zuid bestaat uit TBI-onderneming Mobilis, Boskalis en Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Zuidasdok verbreedt de A10-Zuid van acht naar twaalf rijstroken, en brengt in het centrum van Zuidas de snelweg onder de grond om zo ruimte te maken voor het totaal vernieuwde station Amsterdam Zuid. Daardoor kan dit station zich ontwikkelen tot een comfortabel en hoogwaardig internationaal vervoersknooppunt. Michele Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat: “Dit is een bijzonder moment, want dit moment betekent een mijlpaal in de realisatie van Zuidasdok. Het project wordt opgeknipt in deelprojecten, waarvan deze gunning de eerste is. Met de uitbreiding van het station en het deels ondergronds brengen van de A10 maken we de Zuidas in de toekomst beter bereikbaar en het tweede centrum van Amsterdam”. Peter van der Linde, Algemeen directeur Boskalis Nederland, “We zijn verheugd om samen met onze consortiumpartners en opdrachtgever Rijkswaterstaat aan de hand van deze bijzondere twee-fasen-aanpak de Openbaar Vervoerterminal Amsterdam Zuid te realiseren en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan het waarborgen van de bereikbaarheid van de regio. Binnen dit belangrijke infrastructuurproject richten wij ons met name op de aanleg van civiele kunstwerken en grondverzet, waarvoor we onze jarenlange civieltechnische en grondexpertise zullen aanwenden.”

Lees meer
News

Boskalis gaat natuurherstelmaatregelen De Wieden uitvoeren

Natura 2000 inrichting De Wieden Er moeten maatregelen worden uitgevoerd om de bijzondere natuur in het gebied De Wieden tussen Muggenbeet en De Leeuwte te beschermen en te versterken. Inmiddels is bekend geworden dat Boskalis Nederland de werkzaamheden in opdracht van provincie Overijssel gaat uitvoeren. Meer leefgebied voor moerasvogels De Wieden vormt samen met de Weerribben het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Het is een groot waterrijk gebied met riet, moeras, natte graslanden en bos. Bijzondere natuur in het laagveenmoerasgebied wordt vanaf volgend jaar beter beschermd. In bouwteam wordt nu gestart met de verdere uitwerking van het ontwerp en vanaf september 2022 start de realisatie. Projectleider Gerco Dam van de provincie Overijssel geeft in een persbericht aan dat er veel bijzondere planten en dieren leven: “Het is een geliefd gebied voor broedvogels zoals de purperreiger, bruine kiekendief en de grote karekiet. En als je goed luistert kun je het hoempende geluid van de schuwe roerdomp horen. Het verspreidingsgebied voor deze broedvogels is in de loop van de tijd drastisch afgenomen. Hierdoor staat het voortbestaan van bepaalde soorten onder druk. Dat geldt ook voor de grote vuurvlinder. Daarom maken we meer leefgebied voor ze.” “Elk project heeft zo zijn eigen uitdagingen”, aldus projectleider bij Boskalis Peter Kuiper. “In De Wieden bestaat die uitdaging bijvoorbeeld uit de drassige ondergrond en de kwetsbare natuur in het gebied. Hierdoor kunnen we niet met zwaar materieel werken om grond af te graven om nieuwe moerasgrond te ontwikkelen. We gaan komend jaar verder uitwerken hoe we dat precies aan gaan pakken.” Met Boskalis Natuurbouw waar Boskalis ecologen een vast onderdeel van het team zijn, legt Boskalis Nederland de focus op natuurherstel projecten. Op de foto: Het projectteam in De Wieden met Gerco Dam van de provincie Overijssel en Peter Kuiper van Boskalis in het midden. (Foto: Provincie Overijssel)

Lees meer
News

Digital Engineering Community: Versneld digitaliseren door samenwerken

Na succesvolle ontwikkelingen krijgt de Digital Engineering Community (DEC) steeds meer vorm. De DEC is dé digitale ontmoetingsplaats voor de bouw en infrasector waar ideeën voor software ontwikkelingen samenkomen, worden opgestart en versneld. De DEC is een initiatief vanuit Heijmans, BAM Infra Nederland en Ballast Nedam en sinds kort zijn Boskalis Nederland, Dura Vermeer, Mobilis, Van Oord, VIKTOR en VolkerWessels hier ook onderdeel van. Binnen deze open community ontwikkelen de verschillende partijen applicaties waarbij standaard handelingen worden geautomatiseerd. Door de samenwerking en het bundelen van kennis vinden we samen in één keer het wiel uit, is financiering van het (engineerings)proces eenvoudiger en bieden we gedragen oplossingen van hoge kwaliteit. www.digitalengineeringcommunity.nl

Lees meer
News

Innovatieve fietsbrug van cementloos beton uitgevoerd

In het tracé van de Nieuwe N69 is voor het eerst een duurzame fietsbrug geplaatst van voorgespannen geopolymeerbeton. Dat beton bestaat uit hergebruikte grondstoffen waarbij geen cement wordt gebruikt. Geopolymeerbeton heeft een fors lagere CO2-voetafdruk en is 75% schoner dan traditioneel beton. Dat komt omdat er geen cement wordt gebruikt en alleen hergebruikte grondstoffen worden toegepast. Er komt geen nieuw materiaal aan te pas. Niet eerder werd een constructieve brug met voorgespannen geopolymeerbeton uitgevoerd. Deze fietsbrug is dan ook een belangrijke doorbraak in innovatiekracht om duurzamere betonconstructies te maken. David Vermeire, directeur Boskalis Nederland: “De kernwaarden van Boskalis komen in deze innovatie samen. Voor het eerst is de hele cyclus van ontwikkeling, testen, productie en toepassing in een échte constructie met vrije overspanning doorlopen. Dit is de opmaat naar een ‘nieuwe standaard’ voor toepassing van nieuwe mengsels met een duurzamere samenstelling.” Ineke Bol, programmamanager bij de provincie: “Kenmerkend voor het project Nieuwe N69 is de innovatiekracht, de intensieve ketensamenwerking en het lef om buiten de gebaande paden te gaan. Dat kwam ook mooi terug in deze fietsbrug. Boskalis, A. Jansen bv, Sqape en Provincie Noord-Brabant creëerden samen de optimale condities om deze grote stap vooruit te zetten. In een recordtempo van driekwart jaar gingen we van een innovatief idee naar realisatie. Als provincie vinden we het belangrijk hier de ruimte voor te bieden.” Deze primeur is een goed voorbeeld van de ambitie van de provincie Noord-Brabant en Boskalis Nederland om de Nieuwe N69 uit te voeren als meest groene en duurzame weg van Brabant. Andere voorbeelden van duurzame ontwikkelingen bij de N69 zijn de innovatieve, geluidsreducerende asfaltdeklaag. Deze is gemaakt met 70% gerecyclede materialen, waardoor deze 45% duurzamer is dan de standaard asfaltdeklaag. Daarnaast worden zonnepanelen aangebracht in geluidsschermen van beekdalbruggen, wordt biodiesel gebruikt en is ook in de ontwerpen van bruggen rekening gehouden met duurzaamheid. De bruggen zijn rank en slank ontworpen zodat er minder beton nodig is. ‘Duurzame Parel’ Onlangs ontving de Nieuwe N69, die in de gebruiksfase volledig energieneutraal is, al de prijs ‘Duurzame Parel’ van Green Deal Duurzaam GWW.

Lees meer
Back to top