Nieuws

Geselecteerde filters:
News

Herinrichting Kempenbaan Oost gaat van start

Op maandag 24 januari ondertekenden wethouder Ad van den Oever van gemeente Veldhoven en directeur projecten David Vermeire van Boskalis Nederland het contract voor de herinrichting van het oostelijke deel van de Kempenbaan in Veldhoven. Ook het aangrenzende deel van de Karel de Grotelaan in Eindhoven wordt aangepakt. “Het project Kempenbaan-Oost is weer een grote stap in het bereikbaar houden van bedrijventerrein De Run. Het is een enorm maar vooral heel mooi project. Ik kijk uit naar de goede samenwerking met Boskalis”, aldus wethouder Van den Oever. Werkzaamheden in fases Boskalis is inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden. In de zomer beginnen de bouwwerkzaamheden. Die worden in fases uitgevoerd. Door het werk in fases uit te voeren, wordt de overlast beperkt en blijven huizen en bedrijven bereikbaar. Boskalis start met het aanleggen van de nieuwe infrastructuur op De Run 1000. Dit wordt de nieuwe rechtstreekse aansluiting van ASML op de N2. Het werk aan de Kempenbaan en de Karel de Grotelaan gebeurt vervolgens zoveel mogelijk in het weekend. Dit om het verkeer op deze wegen zo weinig mogelijk te hinderen. Als nieuwe delen van de weg klaar zijn, worden deze meteen in gebruik genomen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2023. Meer rijstroken Er komen meer rijstroken rond en onder het viaduct onder de N2/A2 en een nieuwe verbinding tussen De Run 2100 en 4200. Er komt een nieuw busstation met een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Dit is met een ondergrondse fietsenstalling en een lift. Daarnaast komen er nieuwe vrij liggende fietspaden en grotere onderdoorgangen van de Gender. Deze herinrichting is onderdeel van het maatregelenpakket om bedrijventerrein De Run bereikbaar te houden. Dit maatregelenpakket is een samenwerking van de gemeenten Veldhoven en Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ASML.

Lees meer
News

Door Boskalis gerealiseerde Marker Wadden wint Agemaprijs

Gisteravond is het project Marker Wadden onderscheiden met de prestigieuze prof. dr. ir. J.F. Agemaprijs. Deze prijs wordt eens in de vijf jaar toegekend aan een innovatief waterbouwkundig werk dat is ontworpen of gerealiseerd door een Nederlandse aannemer. De jury kwalificeerde de Marker Wadden als een vernieuwend en iconisch project volledig “in de geest van Jan Agema”. Naast de Marker Wadden was ook het Grensmaasproject genomineerd. Ook bij dit waterbouwproject in Limburg speelt Boskalis een voorname rol. Volgens de jury markeert de aanleg van de Marker Wadden een bijzonder moment voor de Nederlandse waterbouwkunde. Het project richt zich sterk op ecologische ontwikkeling en herstel van biodiversiteit, en levert een positieve bijdrage aan een veel groter gebied – het Markermeer. Een uniek landschap is gerealiseerd en nieuwe kennis is opgedaan in het bouwen met slib. Het project is tot stand gekomen in een onderscheidende samenwerkings- en financieringsvorm tussen een NGO (Natuurmonumenten), Rijkswaterstaat en Boskalis. De jury schetste tevens het belang van het project op het gebied van biodiversiteit en ecologie: “De afname van de biodiversiteit is een vraagstuk dat ons allemaal raakt. Dit project laat zien dat deze en toekomstige generaties waterbouwers een belangrijke rol kunnen vervullen in het verbeteren van de biodiversiteit en ecologische ontwikkeling. Daarmee draagt het project bij aan de toekomstige ontwikkeling van ons vakgebied - nationaal maar zeker ook internationaal biedt het grote mogelijkheden voor vervolgprojecten.” Bekijk de video om meer te weten te komen van dit unieke vogelparadijs: https://bit.ly/3hcBGIu Foto: John Gundlach-Flying Holland

Lees meer
News

Nieuwe N69 zaterdag 2 oktober officieel geopend

Na zo’n twee jaar bouwen is de officiële openingshandeling van de Nieuwe N69 verricht bij de grote beekdalbrug Keersop in Valkenswaard. De komende twee weken verrichtten we afrondende werkzaamheden zodat het nieuwe acht kilometer lange tracé op maandag 18 oktober open kan voor het verkeer. ​Gedeputeerde mobiliteit Christophe van der Maat en de wethouders Mathijs Kuijken (Bergeijk), Kees Marchal (Valkenswaard), Ad van den Oever (Veldhoven) en Liesbeth Sjouw (Waalre) openden de weg. Dat deden zij door een aantal doeken waarop de oude situatie was afgebeeld weg te halen van bouwhekken, waardoor beelden van de nieuwe situatie zichtbaar werden. Na de openingshandeling werd de weg opengesteld voor het publiek. Inwoners uit de omgeving en andere geïnteresseerden konden over de weg fietsen, skaten of wandelen. Bekijk de video van de openingshandeling: https://bit.ly/3iquYAz

Lees meer
News

Bouwcombinatie Nieuw-Zuid verkrijgt opdracht voor Openbaar Vervoerterminal Amsterdam Zuid

Bouwcombinatie Nieuw-Zuid (Mobilis, Boskalis, Van Gelder) krijgt de opdracht voor de bouw van de Openbaar Vervoerterminal Amsterdam Zuid. Donderdag 26 augustus hebben de betrokken partijen hun handtekening gezet onder het eerste deel van de overeenkomst. Het contract omvat de bouw van een nieuwe ondergrondse passage en de verbreding van de bestaande ondergrondse passage van station Amsterdam Zuid, om te voorzien in het groeiende aantal reizigers. Een hoogwaardig vervoersknooppunt met internationale allure waar trein, metro, tram en bus samenkomen en een inpassing in de Zuidas, dat is het vooruitzicht voor station Amsterdam Zuid. Bijzonder aan deze opdracht is dat het in verschillende delen uiteenvalt: de bouw van de tweede stationspassage en de vernieuwing van de huidige passage. Bij de opdracht voor OVT Amsterdam Zuid wordt een zogenoemd twee-fasen-aanpak toegepast. Voordat de bouwfase begint, gaan de opdrachtgever en de bouwcombinatie, op basis van het definitief ontwerp van Zuidasdok het uitvoeringsplan, de risico’s en definitieve contractsom bepalen. Als daarover begin volgend jaar overeenstemming is, volgt fase twee voor de daadwerkelijke uitvoering. Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. De uitvoerende werkzaamheden van Nieuw-Zuid zullen naar verwachting in juli 2022 beginnen; de oplevering van de tweede stationspassage, de zogenoemde Brittenpassage, is uiterlijk in 2027 voorzien. De opdrachtgevers van Zuidasdok zijn: het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. De uitvoerende organisaties voor Zuidasdok zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam, samen vormen zij de projectorganisatie Zuidasdok. Het bouwconsortium Nieuw-Zuid bestaat uit TBI-onderneming Mobilis, Boskalis en Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Zuidasdok verbreedt de A10-Zuid van acht naar twaalf rijstroken, en brengt in het centrum van Zuidas de snelweg onder de grond om zo ruimte te maken voor het totaal vernieuwde station Amsterdam Zuid. Daardoor kan dit station zich ontwikkelen tot een comfortabel en hoogwaardig internationaal vervoersknooppunt. Michele Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat: “Dit is een bijzonder moment, want dit moment betekent een mijlpaal in de realisatie van Zuidasdok. Het project wordt opgeknipt in deelprojecten, waarvan deze gunning de eerste is. Met de uitbreiding van het station en het deels ondergronds brengen van de A10 maken we de Zuidas in de toekomst beter bereikbaar en het tweede centrum van Amsterdam”. Peter van der Linde, Algemeen directeur Boskalis Nederland, “We zijn verheugd om samen met onze consortiumpartners en opdrachtgever Rijkswaterstaat aan de hand van deze bijzondere twee-fasen-aanpak de Openbaar Vervoerterminal Amsterdam Zuid te realiseren en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan het waarborgen van de bereikbaarheid van de regio. Binnen dit belangrijke infrastructuurproject richten wij ons met name op de aanleg van civiele kunstwerken en grondverzet, waarvoor we onze jarenlange civieltechnische en grondexpertise zullen aanwenden.”

Lees meer
News

Boskalis gaat natuurherstelmaatregelen De Wieden uitvoeren

Natura 2000 inrichting De Wieden Er moeten maatregelen worden uitgevoerd om de bijzondere natuur in het gebied De Wieden tussen Muggenbeet en De Leeuwte te beschermen en te versterken. Inmiddels is bekend geworden dat Boskalis Nederland de werkzaamheden in opdracht van provincie Overijssel gaat uitvoeren. Meer leefgebied voor moerasvogels De Wieden vormt samen met de Weerribben het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Het is een groot waterrijk gebied met riet, moeras, natte graslanden en bos. Bijzondere natuur in het laagveenmoerasgebied wordt vanaf volgend jaar beter beschermd. In bouwteam wordt nu gestart met de verdere uitwerking van het ontwerp en vanaf september 2022 start de realisatie. Projectleider Gerco Dam van de provincie Overijssel geeft in een persbericht aan dat er veel bijzondere planten en dieren leven: “Het is een geliefd gebied voor broedvogels zoals de purperreiger, bruine kiekendief en de grote karekiet. En als je goed luistert kun je het hoempende geluid van de schuwe roerdomp horen. Het verspreidingsgebied voor deze broedvogels is in de loop van de tijd drastisch afgenomen. Hierdoor staat het voortbestaan van bepaalde soorten onder druk. Dat geldt ook voor de grote vuurvlinder. Daarom maken we meer leefgebied voor ze.” “Elk project heeft zo zijn eigen uitdagingen”, aldus projectleider bij Boskalis Peter Kuiper. “In De Wieden bestaat die uitdaging bijvoorbeeld uit de drassige ondergrond en de kwetsbare natuur in het gebied. Hierdoor kunnen we niet met zwaar materieel werken om grond af te graven om nieuwe moerasgrond te ontwikkelen. We gaan komend jaar verder uitwerken hoe we dat precies aan gaan pakken.” Met Boskalis Natuurbouw waar Boskalis ecologen een vast onderdeel van het team zijn, legt Boskalis Nederland de focus op natuurherstel projecten. Op de foto: Het projectteam in De Wieden met Gerco Dam van de provincie Overijssel en Peter Kuiper van Boskalis in het midden. (Foto: Provincie Overijssel)

Lees meer
Back to top