Nieuws

Geselecteerde filters:
News

Boskalis Nederland gebruikt circulair beton in onderdoorgang N206

Opnieuw past Boskalis Nederland een circulaire innovatie toe. Een volledige toeritmoot van de nieuwe onderdoorgang voor de HOV-busbaan op project N206 ir. G. Tjalmaweg (RijnlandRoute), is gemaakt van duurzaam geopolymeer beton. “De betonstort van 22 februari was een mooie stap in ons streven om in 2050 volledig circulair te bouwen”, aldus Herbert van der Ham, hoofdconstructeur Boskalis Nederland. Na de succesvolle vloerstort in januari, staan nu ook de wanden stevig op hun plek. Het duurzame geopolymeerbeton heeft vergelijkbare voordelen als regulier beton en de constructieve veiligheid is door Boskalis Nederland aangetoond. “Dit is hét moment om te investeren in dit soort oplossingen”, zegt Van der Ham. “Het milieubelastende cement uit regulier beton hebben we vervangen door een mix van onder andere hoogovenslakken, een restproduct uit de staalindustrie. De primaire grondstoffen zand en grind maken plaats voor secundair toeslagmateriaal gewonnen uit asfalt, oftewel een reststroom uit de wegenbouw. We hebben er opzettelijk voor gekozen om het beton toe te passen op een zonder bouwkuip toegankelijke moot van de toerit. Zo kunnen we de innovatie de komende tijd goed monitoren, veiligheid boven alles.” Opdrachtgever provincie Zuid-Holland is opdrachtgever van de N206 ir. G. Tjalmaweg, één van de drie deelprojecten van de RijnlandRoute. De provincie, tevens de vergunningverlener en beheerder, levert een belangrijke bijdrage door de stap aan te durven deze innovatie toe te passen. Tim Janssen van ingenieursbureau Nobleo is als ontwerpleider betrokken bij het project. Het was aan hem om iedereen mee te krijgen in het innovatieproces. “Een open houding is essentieel als je wilt innoveren. Je bewandelt per definitie niet de gebaande paden van de normen en richtlijnen, ook niet in de uitvoering. We zijn blij met de open en transparante houding van onder meer onze partner SQAPE, die het duurzame cementmengsel ontwikkelde en Janssen Beton, die het gerecyclede materiaal levert en tot geopolymeerbeton verwerkt.” Betonprijs Duurzame bouw Dit is niet de eerste keer dat Boskalis Nederland bouwt met geopolymeerbeton. Van der Ham: “In 2021 wonnen we op De Nieuwe Verbinding N69 de Betonprijs in de categorie Duurzame bouw, mede door de toepassing van dit circulaire bouwmateriaal. Wat we nu op de N206 doen is een serieuze uitbreiding van het toepassingsgebied”, benadrukt hij. “Op de N69 ging het om een voorgespannen fietsbrug voor lichte belasting met een overspanning van 17 meter. Hier op de N206 hebben we het alleen voor de vloer al over 300 kuub geopolymeerbeton voor zware belasting. Daar zijn we als Boskalis Nederland best een beetje trots op.” Bekijk de video

Lees meer
News

Innovatieve Circulaire Viaducten door naar de uitwerkfase

Toepasselijk in deze week van de Circulaire Economie heeft het ViCi Consortium een GO gekregen van opdrachtgever Rijkswaterstaat voor de bouw van een prototype. Met name de forse MKI reductie, materiaal- kostenreductie en de esthetische waarde is positief en sterk beoordeeld. Het prototype van Circulaire Viaducten wordt in deze volgende fase in de praktijk toegepast op één van onze projecten. Opnieuw een mooie stap in de SIBRCirculaire viaducten en de transitie naar een circulaire economie! Het ViCi consortium bestaat uit Integraaljagers, Martens beton, ABT bv en Boskalis Nederland.

Lees meer
News

Duurzame geotextielen krijgen vaste voet aan de grond

Op woensdag 18 januari 2023 is op de Infratech de ‘Innovatiegroep Duurzame Geotechnische Toepassingen’ (IDGT) gelanceerd. Dit is een initiatief van de bedrijven TEFAB BV, Boskalis Nederland BV, HUESKER Synthetic BV, Zoontjens Boomprojecten BV en Midpoint Brabant (dit is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in Midden-Brabant). Het initiatief wordt ondersteund door Tilburg University, Provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta. Deze innovatiegroep heeft zich tot doel gesteld om de verduurzaming van geotextielen in de breedste zin van het woord in Midden-Brabant te versnellen door marktpartijen, overheden, bedrijfsleven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen actief te betrekken bij haar activiteiten. De IDGT zet daarvoor in op kennisontwikkeling middels het opzetten van onderzoeks- en praktijkprojecten, materiaalontwikkeling, geven van voorlichting en kennisdeling met de hele keten. Het idee voor de IDGT is geboren in Gilze tijdens een gesprek tussen Esther IJzer van TEFAB met Vincent van Rijsewijk van Midpoint Brabant. ,,We constateerden dat er heel weinig beweging zit in de verduurzaming van zowel de materialen als toepassingen bij geotextielen, terwijl er op circulair en biobased vlak echt mogelijkheden zijn en er kansen liggen”, licht IJzer toe. Onderzoek Samen met Midpoint Brabant werd vervolgens een verkennend onderzoek naar dit onderwerp uitgevoerd. Dat resulteerde in een bijeenkomst waar behalve bedrijven ook de provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Tilburg University aanschoven. ,,We constateerden dat er op dit gebied geen aanjager van verduurzaming binnen de keten aanwezig is, terwijl duurzame eisen heel hard op de GWW-sector afkomen. Geotextielen zijn budgettair vaak een klein onderdeel van werken, terwijl ze wel een forse impact kunnen hebben op de milieubelasting. Bovendien accepteren opdrachtgevers niet meer dat in een werk het afval van de toekomst wordt gecreëerd. Tijd voor actie dus”, concludeert Van Rijsewijk. Ketenbrede beweging De oprichting van de IDGT is een startschot voor een transitie naar circulaire en biobased materialen. De groep wil deze beweging op gang brengen. ,,Daarbij is het heel belangrijk dat de hele keten erbij betrokken wordt. Van opdrachtgever tot uitvoerder en van architect tot gebruiker. De IDGT gaat dus nadrukkelijk de verbinding leggen met overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Het moet een keten brede beweging worden”, aldus IJzer. Partijen Het manifest is ondertekend door TEFAB BV, Boskalis Nederland BV, HUESKER Synthetic BV, Zoontjens Boomprojecten BV en Midpoint Brabant. Met diverse bedrijven en overheden, waaronder Waterschappen, provincies, en gemeenten en kennisinstellingen waaronder de Tilburg University en Hbo-opleidingen lopen gesprekken om de samenwerkingen verder te formaliseren.

Lees meer
News

Ontmoet ons op InfraTech Rotterdam 17-20 januari

Bezoek ons op InfraTech van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 januari in Ahoy Rotterdam. Beleef Boskalis op standnummer 6.000 in hal 6, thema Infra en Innovatie. InfraTech profileert zich als het nationale platform voor de hele infrasector. Tijdens InfraTech komt de infrasector samen om verbindingen te leggen, samenwerkingen te versterken, kennis te delen en elkaar te inspireren. De pijlers ontmoeten, kennisoverdracht en innovatie staan centraal.

Lees meer
News

Nieuwste zero emission graafmachine aan de slag in Gouda

De splinternieuwe elektrische 25 ton graafmachine van Boskalis Nederland was deze week volop in gebruik op project Westergouwe III. Voor Projectbureau Westergouwe werken we aan het woonrijp maken voor de toekomstige bouw van woningen voor deze groene wijk in de polder van Gouda. We zorgen ervoor dat de ondergrond zorgvuldig wordt voorbelast voordat er woningen worden gebouwd en wegen worden aangelegd. Voor de ophoging brengen we een flink zandpakket aan, drainage en ondergrondse waterscheidingen. Hierdoor wordt de bodem goed gestabiliseerd en kan er straks goed op gebouwd worden. Met de toepassing van deze functionele elektrische graafmachine zetten we een stap richting het verlagen van uitstoot van emissies tijdens projectrealisatie. Uniek aan deze elektrische uitvoering is dat de machine na opladen een hele dag optimaal kan draaien. Voor het opladen is als test een waterstofaggregaat gebruikt. Ondertussen wacht de volgende klus al want de elektrische graafmachine wordt mogelijk ingezet op project N206 Tjalmaweg RijnlandRoute. Wij zijn duurzaam! Voor Boskalis Nederland betekent duurzaamheid dat circulariteit, biodiversiteit & leefbaarheid, energie & emissies in onze projecten en bedrijfsvoering in balans zijn. Opereren zonder uitstoot van emissies van het materieel, daar willen we naartoe. Zo investeerden we al in onder meer een emissieloze mobiele asfaltcentrale, elektrische vrachtauto's, graafmachines, groot vermogen 20ft accucontainers en volledig elektrische asfaltverwerkingsmachines inclusief walsen om in te zetten op onze projecten. Wij dragen bij aan de duurzame ambities van opdrachtgevers door innovatief, efficiënter en slimmer te werken met behoud van productie en kwaliteit.

Lees meer
Back to top