Nieuws

Geselecteerde filters:
News

Ontmoet ons op InfraTech Rotterdam

Bezoek ons op InfraTech van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 januari in Ahoy Rotterdam. Beleef Boskalis op standnummer 6.000 in hal 6, thema Infra en Innovatie. InfraTech profileert zich als het nationale platform voor de hele infrasector. Tijdens InfraTech komt de infrasector samen om verbindingen te leggen, samenwerkingen te versterken, kennis te delen en elkaar te inspireren. De pijlers ontmoeten, kennisoverdracht en innovatie staan centraal.

Lees meer
News

Herstel Hooge Platen Westerschelde

Boskalis Nederland levert eerste broedgebied op in kader van zeven eilandenplan Ongestoord broeden op kale eilanden die nét niet onder water verdwijnen. Dat is wat opdrachtgever provincie Zeeland haar kustbroedvogels biedt met de op 15 november 2022 opgeleverde vernieuwde Hooge Platen. “Een klein project in Boskalistermen, maar allesbehalve alledaags”, aldus omgevingsmanager Dries Hof. De Hooge Platen is een slik- en zandplatencomplex in de Westerschelde dat bij vloed bijna volledig onder water verdwijnt. Hof: “Dit herstelproject omvat twee zandsuppletiewerken middenin een Natura 2000-gebied. ‘De Bol’ aan de westzijde van de zandplaat stak al boven het water uit. Een nieuwe banaanvormige laag van 80.000 kuub zand gaat het eiland de komende jaren onderhouden als een soort zandmotor. De ‘Hooge Springer’ aan de andere kant van de plaat, hoogden we met 95.000 kuub zand op tot een pannenkoekvormig eiland, bedekt met 5.000 kuub schelpen. Niet alleen kustbroedvogels, maar ook andere dieren zoals zeehonden profiteren mee van deze nieuwe rustplaats.” Hergebruik lokaal baggerzand Over de herkomst van het materiaal waren alle partijen het eens: hoe minder vaarkilometers, hoe beter. Het kwam goed uit dat Boskalis dit jaar verantwoordelijk was voor het jaarlijkse onderhoudswerk aan de Sardijngeul bij Vlissingen, in opdracht van Rijkswaterstaat. De twee projecten combineren was meer dan logisch. “Als Rijkswaterstaat willen we er alles aan doen om de uitstoot van onze activiteiten zo laag mogelijk te houden”, zegt Tijmen Fongers, omgevingsmanager en medeverantwoordelijk voor de zoute baggerwerken van Rijkswaterstaat. “We stonden dus meteen achter het idee van Boskalis om het gebaggerde zand uit de Sardijngeul te hergebruiken voor deze herstelmaatregel onder het Natura 2000-plan. Dat we hiervoor wat moesten schuiven in onze onderhoudsplanning hadden we er graag voor over. Met onze beheerder hebben we gekeken naar het gevolg van later baggeren op de nautische veiligheid en de beschikbare hoeveelheden zand in de Sardijngeul. Onder de streep betekende deze oplossing voor zowel Rijkswaterstaat als het project Hooge Platen minder kosten en minder uitstoot, win-win dus.” Zeven Eilandenplan “Zeeland was ooit een dynamisch eilandengebied”, legt Wannes Castelijns, hoofd ecologie, landschap en erfgoed bij Het Zeeuwse Landschap uit. “Kustbroedvogels zoals de dwergstern en de grote stern hadden toen nog alle ruimte om veilig te broeden op de scheidslijn tussen het natte en het droge. Intussen zijn alle Zeeuwse eilanden met elkaar verbonden, de stranden druk met recreanten en de kustgebieden dichtbebouwd. Verbinding met het vaste land betekende de introductie van de vos en andere predatoren. Kortom, succesvolle voortplanting van deze vogels is nu steeds afhankelijker van de creatie van geschikte broedplaatsen zoals op de Hooge Platen.” Het werk aan de Hooge Platen maakt deel uit van het Zeven Eilandenplan. In dit plan – opgesteld door Het Zeeuwse Landschap en provincie Zeeland – worden zeven locaties in de Ooster- en Westerschelde aangewezen waar potentiële broedeilanden kunnen worden gecreëerd. “De projectlocaties op de Hooge Platen zijn daar de eerste twee van en zien we als een pilot”, zegt Castelijns. “Bij bewezen succes willen we verder kijken naar de andere locaties.” Het Zeven Eilandenplan is naast een kleine Europese subsidie grotendeels gefinancierd door provincie Zeeland. Gedeputeerde Anita Pijpelink geeft aan waarom: “De biodiversiteit staat onder druk, ook in onze provincie. We moeten zuinig zijn op wat we hebben en extra (robuuste) natuur ontwikkelen. Het opspuiten van de Hooge Platen is een van de grootste projecten in zijn soort van de afgelopen tien jaar.” Uitvoeringsvrijheid in kwetsbaar gebied Hoewel de uitvoering slechts 17 dagen in beslag nam, ging er een lang traject aan vooraf. Technologisch instituut Deltares ontfermde zich over de grote lijnen van het ontwerp. Vervolgens nam provincie Zeeland ingenieursbureau Arcadis in de arm om het ontwerp te specificeren en te vertalen naar een werkbaar contract. Onder andere morfoloog Jelmer Cleveringa en projectmanager Jorrit van Zanden werkten twee jaar hard om de opdracht op de markt te krijgen. Alleen al het regelen van de set met vereiste vergunningen en toestemmingen was een hele opgave. Niets is doorsnee, in een gebied met zulke hoge natuurwaarden.” Cleveringa: “We hebben vanaf het begin geprobeerd om de complexiteit van de uitvoering én het gebied goed te begrijpen. Enerzijds wilden we de aannemer voldoende speelruimte geven om het werk uit te voeren, anderzijds moesten we heel duidelijk zijn over de risico’s en beperkingen die komen kijken bij werken in dit Natura 2000-gebied.” Van Zanden: “Gesprekken met lokale deskundigen waren essentieel om gevoel te krijgen bij de omgeving en materie. Die gesprekken waren onder meer doorslaggevend bij onze keuze om de Hooge Springer te bedekken met een laag schelpen. Die bleken essentieel voor een goed broedhabitat én ideaal om verstuiving tegen te gaan.” Van Zanden benadrukt dat de ruimte voor deskundigheid en ervaring in het contract op professionele wijze is ingevuld door Boskalis Nederland. “Ondanks de complexiteit hebben ze het werk zeer deskundig en vlot uitgevoerd.” Toegewijd beheer Waar Boskalis zich intussen heeft teruggetrokken van de Hooge Platen, is het werk voor Het Zeeuwse Landschap pas net echt begonnen, benadrukt Castelijns. “De verdere uitvoering van het Zeven Eilandenplan is afhankelijk van het succes van deze pilot. Naast het monitoren van de vogelstanden gaan we ons actief inzetten om de Hooge Platen te beschermen tegen recreanten. Dat doen we met bebording en zelfs door op drukke dagen met een boot de wacht te houden. Zo geven we de natuur de ruimte die ze verdient.”

Lees meer
News

Waterbouwdag 2022

Op donderdag 17 november vindt de Waterbouwdag plaats in het Beatrixgebouw in Utrecht. De Waterbouwdag geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen en nieuwe projecten in de waterbouwsector. Deze editie heeft als thema Waterbouwen = Samenwerken en een programma met inspirerende projecten en visies op dit actuele thema. Boskalis Nederland neemt als exposant deel aan de informatiemarkt. Tijdens de parallelle sessies worden onder meer onze projecten Marker Wadden en Manilla Bay uitgelicht.

Lees meer
News

Unieke CROW Infradag bij QRS van Boskalis Nederland

Afgelopen donderdag 10 november waren deelnemers van de CROW Infradag 2022 welkom op de splinternieuwe locatie van Boskalis Nederland QRS, onze specialistische kennisafdeling van wegenbouw, verhardingen en het wegenbouwlaboratorium. Deze speciale dag werd georganiseerd voor iedereen die binnen de infrasector actief is. Visitekaartje Het programma vond plaats in het QRS kantoor en laboratorium en toepasselijk op schepen aan de kade. Een uitmuntende gelegenheid voor aanwezigen om in verschillende sessies inhoudelijke kennis en ontwikkelingen op infrastructuur uit te wisselen. Tijdens de rondleidingen was er veel interesse voor de activiteiten van onze QRS op thema’s als onderzoek, innovatie, procesontwikkeling en duurzaamheidsdoelen. Samen met de organisatie van CROW kijken we tevreden terug op een geslaagde dag met veel complimenten zoals: “goeie dag vandaag! Mooi visitekaartje hebben jullie afgegeven..!”. Meer weten over alle kennis, research en het specialisme van QRS? Neem contact op met Berwich Sluer of Natascha Poeran. Kijk ook: video QRS_datarijk asfaltproces Foto: Michel Haubrich

Lees meer
News

Boskalis vernieuwt samen met partners de Europa Terminal in de haven van Antwerpen

Boskalis gaat samen met partners Artes Roegiers, Artes Depret en Herbosch-Kiere voor opdrachtgever Port of Antwerp-Bruges de Europa Terminal in Antwerpen vernieuwen zodat de haven de grootste containerschepen kan blijven ontvangen en de capaciteit met een derde kan toenemen. De werkzaamheden, die officieel van start zijn gegaan, zullen negen jaar duren en in drie fasen worden uitgevoerd, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de natuur en de omgeving. De wereldwijde containercongestie vraagt om een efficiëntere ruimte voor de behandeling van containers voor grotere schepen. De huidige diepgang van schepen die aan de kademuur van de Europa Terminal kunnen aanmeren, wordt om die reden verdiept van 13,5 meter naar de maximale diepgang van circa 16 meter. Omdat voor de vernieuwing omvangrijke maritieme werken nodig zijn en om een groot deel van de terminal operationeel te houden, wordt het project in drie fasen uitgevoerd, verspreid over 9 jaar. Zo wordt de huidige kademuur afgebroken en vervangen door een nieuwe muur van 1.200 meter. Een tijdelijke waterkerende constructie zal de werken tegen passerende schepen en de riviergetijden beschermen en moet ervoor zorgen dat er geen delen van de oude kademuur in de Schelde terechtkomen. De drie fasen zijn zorgvuldig uitgetekend op basis van het verwachte scheepvaartverkeer in de komende jaren.

Lees meer
News

Beleef Boskalis Nederland op de Wereldhavendagen

Wil je ontdekken hoe we Nederland veilig en bereikbaar houden? Kom langs bij ons op de Wereldhavendagen in Rotterdam op 2, 3 of 4 september. En bij de Rijnhaven waar we momenteel meewerken aan dit nieuwe stuk van de stad aan het water. Voor gemeente Rotterdam dempen we in de Rijnhaven een deel van de haven om plaats te maken voor woningen en een park. In voorbereiding daarop hebben we eerst de bodem gebaggerd. Of kom meer te weten over onze infrastructurele projecten op land en water in Nederland. Zoals bijvoorbeeld het verdiepen van de Nieuwe Waterweg en de aanleg van de Tweede Maasvlakte. We zijn actief in bescherming van de Nederlandse kusten en oevers, aanleg en onderhoud van havens, aanwinnen van land, werken met de natuur en infrastructuur zoals aanleg en onderhoud van wegen en kunstwerken. Dat doen we altijd met een innovatieve en duurzame oplossing. Alles weten over werken bij Boskalis? Bezoek onze stand in LantarenVenster op vrijdag 2 september tijdens MATCH! We vertellen je graag over de verschillende mogelijkheden. Beleef Boskalis op de Wereldhavendagen!

Lees meer
Back to top