Boskalis laat Amsterdam groeien met uitbreiding IJburg


Boskalis is als beste inschrijver naar voren gekomen op de aanbesteding voor de aanleg van een kunstmatig eiland in het IJmeer, gelegen naast de bestaande IJburg-eilanden in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft Boskalis hierover geïnformeerd. Op basis van de thans uitgewerkte plannen bedraagt de aanneemsom circa EUR 85 miljoen.

Het project omvat de aanleg van een kunstmatig eiland in het IJmeer voor de ontwikkeling van woningbouw voor de verdere groei van Amsterdam. Tijdens de eerste fase wordt circa 82 hectare land gecreëerd, door het opspuiten van bijna 9 miljoen kubieke meter zand, met een deels zachte en deels harde stenen oeverbescherming. Ten behoeve van de grondverbetering zal tevens 3.500 kilometer aan verticale drainages worden gebruikt. Tevens is in het project een optie opgenomen tot het realiseren van nog eens 53 hectare, hetgeen nu geen deel uitmaakt van de aanneemsom.

Naar verwachting zal de gemeente Amsterdam de opdracht medio mei definitief toekennen. De werkzaamheden zullen in het derde kwartaal 2018 aanvangen en dienen medio 2020 te zijn afgerond.

Naast het kunstmatige eiland zal Boskalis ook een natuurgebied aanleggen van ruim 3 hectare bestaande uit een rietlandschap en een mosselbank. Door het natuurgebied reeds in deze fase aan te leggen kan de natuur zich eerder ontwikkelen.