Gerelateerde informatie

Certificaat niveau 5

A. Inzicht

B. Reductie

C. Transparantie

D. Participatie

CO2-Prestatieladder

Boskalis Nederland blijft werken aan haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met daarin onder andere CO2-reductie als concrete doelstelling. In dit kader is het energiemanagementsysteem van Boskalis Nederland sinds 2011 gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder (www.skao.nl). In 2012 heeft Boskalis Nederland niveau 5, het hoogste niveau, op de CO2-Prestatieladder behaald.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat in Nederland wordt ingezet door overheidsorganisaties en het bedrijfsleven om bedrijven die deelnemen aan veelal complexe aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen, zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het niveau op de Ladder vertaalt zich in concreet voordeel in het aanbestedingsproces: hoe hoger op de ladder, hoe meer fictieve korting op de inschrijfprijs. Conform de CO2-Prestatieladder is het energiemanagementsysteem van Boskalis ingedeeld in 4 invalshoeken:

A. Inzicht;
B. Reductie;
C. Transparantie;
D. Participatie.

Boskalis communiceert tenminste twee maal per jaar op deze website over elk van de invalshoeken.