CO2-Prestatieladder

We zijn ons sterk bewust van het belang van een gezond milieu en weten dat verminderen en beperken van onze milieu-impact essentieel is voor het behoud van schone oceanen, rivieren en van onze waterrijke gebieden. We spannen ons in om de negatieve effecten te beheersen, voor het verbeteren van de positieve en het ontwikkelen van technische en infrastructurele oplossingen.

In dit kader is het energiemanagementsysteem van Boskalis Nederland sinds 2011 gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder (www.skao.nl). In 2012 heeft Boskalis Nederland niveau 5, het hoogste niveau, op de CO2-Prestatieladder behaald.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat in Nederland wordt ingezet door overheidsorganisaties en het bedrijfsleven om bedrijven die deelnemen aan veelal complexe aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen, zowel in eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparingen, het efficiƫnt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie. Boskalis communiceert tenminste tweemaal per jaar op haar website over haar CO2-footprint, kwalitatieve reductiedoelstellingen en de voortgang hieromtrent. Als er projecten zijn waarop gunningsvoordeel is verkregen worden deze separaat genoemd.