MVO

Duurzaam

Boskalis Nederland staat voor maatschappelijk verantwoord en veilig ondernemen. We werken aan de reductie van CO2-uitstoot. We investeren in innovatief en duurzaam materieel en maken onze mensen bewust van het zuiniger draaien op, en verantwoord gebruik van ons materieel. We scoren trede 5 op de CO2-prestatieladder. Met het aannemen van bijzondere projecten zoals Hondsbossche en Pettemer Zeewering en Markerwadden werken we aan verbetering van de hoogwaterveiligheid en dragen we als medeontwikkelaar van nieuwe ruimte en natuur ons steentje bij.

Rapportage

Boskalis Nederland rapporteert niet zelf over haar duurzaamheidsinspanningen. Moederbedrijf Boskalis Westminster brengt jaarlijks een MVO-rapportage uit waarin ook onze data en resultaten worden meegenomen.  

NINA

De veiligheid van de mensen die voor en met ons werken, heeft voor ons de hoogste prioriteit. Ons veiligheidsprogramma heet NINA, wat staat voor No Injuries, No Accidents. NINA is pionier in Nederland als het gaat om implementatie van veiligheid in de organisatie. Dit is niet onopgemerkt gebleven bij onze concurrenten en opdrachtgevers.