Disclaimer

Dochterondernemingen van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ('Boskalis') hebben hun eigen, aparte identiteit maar op deze website gebruiken wij 'Boskalis', 'wij' of 'ons' wanneer wij refereren naar dochterbedrijven van Boskalis in het algemeen of wanneer het niet zinvol is om aan een specifieke dochteronderneming te refereren.

Boskalis beoogt met deze website algemene informatie over de onderneming te verstrekken. Wij streven ernaar dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Suggesties voor verbeteringen zijn van harte welkom per email.

Boskalis aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens.

Koersgegevens

Koersnoteringen hebben een vertraging van circa 20 minuten. De gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of vertragingen in koersnoteringen of voor mogelijke beslissingen die daarop betrekking hebben. Gelieve er nota van te nemen dat de gegevens uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn en niet opnieuw gedistribueerd dienen te worden.

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in alle teksten, beelden, geluid, software en overige materialen op deze site zijn eigendom van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Het is niet toegestaan de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te printen  of op te slaan op een schijf, tenzij dit voor niet-commerciĆ«le, informatieve, persoonlijke doeleinden gebeurt. Geen enkel deel van deze site mag verkocht danwel gedistribueerd worden voor commercieel gewin, noch mag het aangepast of ingevoegd worden in ander werk, een andere publicatie of site, zowel in gedrukte als in digitale vorm, inclusief het plaatsen op een andere site. Geen enkele andere licentie of recht wordt toegekend.